Studenter samarbeider i studentkantina

Holst stipendet 2017

Holst-stipendet ble etablert til minne om tidligere utenriksminister Johan Jørgen Holst og er på 10 000 dollar i året. Stipendet tildeles én norsk student for inntil tre års studier i statsvitenskap ved Columbia College i New York.

Høyere utdanning

Utdanning i USA er delt opp i tre nivåer: elementary (6-8 år), secondary (4-6 år) og postsecondary, også kalt tertia...

Publisert: 20.08.2013

Johan Jørgen Holst Minnefond gir støtte til en norsk student som tar bachelorgrad i statsvitenskap ved Columbia College, som er en del av Columbia University i New York. Dette er den samme graden som Holst selv i fikk i 1960.

Hvem kan delta?

Stipendet tildeles en norsk student på bachelornivå. Studenter fra relevante fagfelt (samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag, økonomi og språkfag) som har studert ett eller to år i Norge kan søke. Studenten skal fullføre en bachelorgrad i statsvitenskap ved Columbia.

Hvordan søke?

For å søke på stipendet må du søke om opptak ved å benytte - transfer admission - ved Columbia College. Søker må være startet på en bachelorutdanning i Norge, og graden skal fullføres ved Columbia. Kombinert søknad om opptak og stipend skal sendes Columbia University. Les mer under menypunktet Søknad til venstre.

Frist for å søke om stipend for høsten 2017, er 1. mars 2017. 

Se også informasjon om Holst-stipendet på studeriutlandet.no.