Interiør - forskningsinstitusjon

Samarbeidsprogrammet med Russland 2011-2016

Program for samarbeid om høyere utdanning med Russland gir støtte til samarbeid mellom universiteter og høyskoler i Russland og Norge.

Åpne utlysninger i EØS-midlene

Ønsker din institusjon å samarbeide med Spania, Slovakia, Polen, Tsjekkia eller Romania?

Publisert: 24.03.2015

Søknad

Program for samarbeid om høyere utdanning med Russland gir støtte til samarbeid mellom universiteter og høyskoler i Russland og Norge.

Det er for tiden ingen åpne utlysninger for Samarbeidsprogrammet med Russland 2011-2016.

Alle søknader skal skrives og leveres elektronisk gjennom Espresso.