Interiør - forskningsinstitusjon

Samarbeidsprogrammet med Russland 2011-2016

Program for samarbeid om høyere utdanning med Russland gir støtte til samarbeid mellom universiteter og høyskoler i Russland og Norge.

Erasmus+: Midler til prosjektetablering

Hvordan få til bedre samarbeid mellom utdanning og arbeids- og næringsliv? SIU lyser nå ut midler slik at norske lære...

Publisert: 20.05.2015

Søknad

Program for samarbeid om høyere utdanning med Russland gir støtte til samarbeid mellom universiteter og høyskoler i Russland og Norge.

Det er for tiden ingen åpne utlysninger for Samarbeidsprogrammet med Russland 2011-2016.

Alle søknader skal skrives og leveres elektronisk gjennom Espresso.