Student sitter ute i vårsolen og leser en bok

Erasmus Charter for Higher Education

Høyere utdanningsinstitusjoner som ønsker å delta i aktivitetene i EUs utdanningsprogram 2014-2020 må ha et gyldig Erasmus Charter for Higher Education (ECHE).

NOMA ga kapasitetsbygging i utviklingsland

Over 40 mastergrader ble opprettet i utviklingsland i løpet av de åtte årene NOMA-programmet eksisterte. Over 40 pro...

Publisert: 26.11.2015

Høyere utdanningsinstitusjoner som ønsker å delta i EUs utdanningsprogram 2014-2020 «EU programme for education, training, youth and sport» må ha et gyldig Erasmus Charter for Higher Education (ECHE). Dette er inngangsbilletten for å kunne delta i Erasmus-aktiviteter i Erasmus+.

Alle høyere utdanningsinstitusjoner må søke om det nye charteret ECHE for å kunne delta i det nye programmet i perioden 2014-2020.

I charteret ECHE angis det hva institusjonene forplikter seg til når de deltar i programmet og skal bidra til kvalitetssikring av de samarbeidsaktivitetene utdanningsinstitusjonene deltar i. Videre vektlegges koblingen mellom deltakelse i programmet og institusjonenes egen strategi for modernisering og internasjonalisering.

Hvordan søke

Institusjonene søker om Erasmus Charter for Higher Education direkte til Europakommisjonen. Charteret tildeles for hele programperioden.

Det anbefales at søkerne setter seg inn i søknadsmanualen og veiledningene for charteret og forbereder søknaden i god tid før søknadsfristen. Søknadsfristen er 31. mars 2016. Les mer om søknadsprosessen for charteret ECHE.

Søknaden vil være grunnlag både for tildeling av ECHE og for oppfølging av institusjonenes implementering av prinsippene som er lagt til grunn i dokumentet.

Endringer

For informasjon om prosedyrer i forbindelse med endring av status i forbindelse med sammenslåinger eller splitting av institusjoner, institusjonens navn, LEAR-koordinator og/eller Erasmus+koordinator, se Europakommisjonen sine nettsider. Alle meldinger som gjelder endring skal sendes på e-post til SIU (erasmus@siu.no) og Europakommisjonen (EACEA-ECHE@ec.europa.eu).

Når det gjelder melding om fusjon/endring skal skjemaet som heter «Institutional profile – change of status of the higher education institution» først sendes til SIU som forklart i dokumentet.

Europakommisjonen sine nettsider for Erasmus+


Share |