Studenter jobber i laboratorium med legefrakk og måleapparater

Kunnskapsallianser

Kunnskapsallianser er partnerskap med større prosjekter som skal styrke samarbeidet mellom utdanning og arbeidsliv. 

Erasmus+: Midler til å etablere prosjekter

Har du ambisjoner om å nå opp i konkurransen om midler til utdanningssamarbeid innen Erasmus+, men trenger litt støtt...

Publisert: 20.05.2016

Kunnskapsallianser er partnerskap med større prosjekter som skal styrke samarbeidet mellom utdanning og arbeidsliv. Innovasjon og entreprenørskap vektlegges sammen med utvikling av nye metoder for undervisning og læring. I tillegg er flerfaglige tilnærminger prioritert.

Et partnerskap må bestå av minst seks organisasjoner fra tre programland, hvorav to høyere utdanningsinstitusjoner og to virksomheter. Organisasjoner fra partnerland utenfor EU og EØS EFTA-landene kan delta som partner (ikke som koordinator) dersom det gir en tydelig merverdi for prosjektet. Sveits kommer inn under kategorien partnerland. Informasjon om samarbeidsmuligheter med Sveits finner du her

Kunnskapsallianser er et sentralisert tiltak forvaltet av Europakommisjonen. Hvis ønskelig kan SIU bistå søkere med råd og veiledning i søknadsprosessen.

Mer informasjon om kunnskapsallianser finner du på Europakommisjonens nettsider.                               

Informasjonsmøte i Brussel

23. november 2015 blir det arrangert informasjonsmøte om tiltaket i Brussel. Ytterligere informasjon om møtet finnes Europakommisjonens nettsider, hvor presentasjonene også vil bli gjort tilgjengelig i etterkant av møtet. Presentasjonene som ble holdt i 2014 ligger her.

Partnersøkdatabase

EU har utviklet en partnersøkdatabase hvor man kan komme i kontakt med andre organisasjoner som er interesserte i denne type prosjekter. Databasen finner du her.

Approaching deadlines


Resultatformidling - en veileder

Omslag til rapport

Ansvarlige for prosjektene som støttes gjennom Erasmus+ skal formidle sine resultater lokalt, nasjonalt og på europeisk nivå. Les mer om hvordan det skal gjøres i praksis: 

Formidling av resultater fra prosjekter i Erasmus+ (PDF)


Søk midler - Erasmus+

Studenter

Her kan du søke om midler til etablering av prosjekter knyttet til de sentraliserte tiltakene under Erasmus+.


Fellessider for Erasmus+


EUs sider for Erasmus+


Share |