Studenter jobbr sammen med foreleser - på studentkantina

Fellesgrader

Samarbeid for gjennomføring av felles masterprogrammer videreføres i store trekk i Erasmus+. Tanken er at samarbeid skal gi økt faglig kvalitet og at dette igjen vil øke tiltrekningskraften overfor studenter, særlig fra land utenfor Europa.

Erasmus+: Midler til å etablere prosjekter

Har du ambisjoner om å nå opp i konkurransen om midler til utdanningssamarbeid innen Erasmus+, men trenger litt støt...

Publisert: 20.05.2016

Konsortier kan få støtte for tre studentopptak og ett forberedende år, samt et antall stipendier til studenter for tre opptaksrunder. Programmet må utgjøre 60, 90 eller 120 ECTS og skal være et felles utviklet program, som fortrinnsvis dokumenteres via et felles vitnemål (Joint Degree).

Et konsortium må bestå av minimum tre høyere utdanningsinstitusjoner fra tre programland. Institusjoner fra partnerland kan delta dersom deres deltakelse styrker den faglige kvaliteten i programmet. Samarbeid med andre typer institusjoner, f eks innenfor næringsliv, er sterkt anbefalt.

Prosjekter som velges ut, vil få støtte til drift på 50 000€ per studentopptak, og til hvert opptak vil det gis stipendier til 20 studenter, samt mulighet for ytterligere 8 fra utpekte regioner.

Søknadsfrist:

16. februar 2017, kl. 12:00 (norsk tid)

Approaching deadlines


Resultatformidling - en veileder

Omslag til rapport

Ansvarlige for prosjektene som støttes gjennom Erasmus+ skal formidle sine resultater lokalt, nasjonalt og på europeisk nivå. Les mer om hvordan det skal gjøres i praksis: 

Formidling av resultater fra prosjekter i Erasmus+ (PDF)

Erasmus+ Project Results Platform


Fellessider for Erasmus+


Europakommisjonen sine nettsider for Erasmus+


Share |