Studenter jobbr sammen med foreleser - på studentkantina

Fellesgrader

Samarbeid for gjennomføring av felles masterprogrammer videreføres i store trekk i Erasmus+. Tanken er at samarbeid skal gi økt faglig kvalitet og at dette igjen vil øke tiltrekningskraften overfor studenter, særlig fra land utenfor Europa.

Erasmus+: Midler til å etablere prosjekter

Har du ambisjoner om å nå opp i konkurransen om midler til utdanningssamarbeid innen Erasmus+, men trenger litt støt...

Publisert: 20.05.2016

Søknad

Søknadsfrist for fellesgrader innen Erasmus+ er 16. februar 2016 (klokken 12:00 norsk tid)

Søknadsfrist: 16.02.2017

Søker

Søknaden skal sendes inn av den som står som koordinator for konsortiet.

Søknadsskjema

Dere finner søknadsskjema og mye annen nyttig informasjon vedr søknad her.

Hva kreves for å sende inn en søknad?

For å kunne sende inn en søknad må dere registrere organisasjonen eller institusjonen deres i en deltagerdatabase. Når dere har registrert dere får dere et unikt nummer (Participant Identification Code – PIC). Gjennom å bruke dette nummeret henter søknadsskjemaet informasjon fra databasen og fyller automatisk ut deler av søknadsskjemaet. Dere trenger bare å registrere dere én gang og registreringen er gyldig i hele programperioden.

Databasen finner dere her.

Nyttige dokumenter er Europakommisjonens håndbok for hvordan dere registrerer deres organisasjon (User's Guide of the Unique Registration Facility (URF) and Participant Portal). Dere finner også en forenklet veiledning på norsk (veiledning til URF-databasen).

Avstandskalkulator

For støtte til reisekostnader gjennom Erasmus+ må reisestrekningen beregnes ved hjelp av en avstandskalkulator.

Ut fra avstanden i kilometer (én vei), må tilsvarende sone (distance band) velges i søknads- og rapporteringsskjemaene.

Programme Guide

For å utvikle og drive et fellesgradsprosjekt i Erasmus+ Joint Master Degrees må man først og fremst forholde seg til reglene og premissene slik disse framgår av Program Guide og annen informasjon fra EU-kommisjonen/EACEA. Men selv om det finnes mye informasjon der, er denne primært knyttet til de formelle forholdene, og det er nyttig å oppsøke andre kilder for erfaringer på ulike felt. Disse erfaringene vil være nyttige, også om fellesgraden ikke er initiert og støttet gjennom Erasmus+.Den mest relevante informasjonen i forbindelse med en søknad  om støtte til Fellesgrader finnes på følgende sider i programguiden:

Del A. Bakgrunn og generell informasjon (s 7-25)
Del B. Erasmus Mundus Joint Master Degrees (s 109-117)
Del C. Søknadsprosedyrer mm (s 244-260)
Annex 1. Spesifikke forhold for EMJMD (s 284-286)
Annex II. Spredning og utnyttelse av resultater (s. 309-314)
Annex III/IV. Glossar og referanser (s 315-325)

Informasjon på nettsidene til EACEA

For å gjøre informasjonen på Europakommisjonen sine nettsider litt mer oversiktlig, har vi nedenfor samlet noen nyttige og relevante lenker:

Informasjon om tiltake og søknadsprosedyrer

Informasjon om hvordan søknadene blir vurdert/Guide for experts

Guidelines, søknadsskjemaer mm

Informasjon om aktive prosjekter og kontaktinformasjon til disse

Approaching deadlines


Resultatformidling - en veileder

Omslag til rapport

Ansvarlige for prosjektene som støttes gjennom Erasmus+ skal formidle sine resultater lokalt, nasjonalt og på europeisk nivå. Les mer om hvordan det skal gjøres i praksis: 

Formidling av resultater fra prosjekter i Erasmus+ (PDF)

Erasmus+ Project Results Platform


Fellessider for Erasmus+


Europakommisjonen sine nettsider for Erasmus+


Share |