Studenter på lesesalen

Global mobilitet

Student- og ansattutveksling til og fra partnerland utenfor EU.

Internasjonalt samarbeid og utveksling hever norsk utdanning

– Norske studenter på alle studier må i større grad forberedes på et internasjonalt arbeidsliv, sier direktør Harald...

Publisert: 05.07.2016

Erasmus+ Global mobilitet gir norske høyere utdanningsinstitusjoner mulighet til å sende og motta studenter og ansatte på utveksling utenfor Europa. Studenter kan reise på studieutveksling, og ansatte kan reise på undervisnings- og opplæringsutveksling.

Aktuelt

Kommende frister

  • Søknadsfrist neste utlysning: 2.februar 2017 kl. 12:00

Approaching deadlines


Kontakt

E-posthenvendelser sendes til erasmus@siu.no.


Mobility Tool+

Mobility Tool+ er Europakommisjonen sitt verktøy for administrasjon av Erasmus+-prosjekter.


Europakommisjonen sine nettsider for Erasmus+


Erasmus+ Programguide

Erasmus+ Programguide gir en grundig oversikt over tiltakene i Erasmus+-programmet. Den inneholder detaljert informasjon om vilkår, prioriteringer og gjennomføring av prosjekter.

2016-prosjekter: Erasmus+ Programguide, Versjon 2 (2016)

2017-prosjekter: Erasmus+ Programguide, Versjon 1 (2017)

Erasmus+ Mann med megafon logo

Share |