Studenter på lesesalen

Global mobilitet

Student- og ansattutveksling til og fra partnerland utenfor EU.

Internasjonalt samarbeid og utveksling hever norsk utdanning

– Norske studenter på alle studier må i større grad forberedes på et internasjonalt arbeidsliv, sier direktør Harald...

Publisert: 05.07.2016

Søknad

Erasmus+ global mobilitet har en årlig utlysning som norske høyere utdanningsinstitusjoner kan søke på. Neste søknadsfrist er 2.februar 2017 kl. 12:00.

Du finner budsjett og søknadsskjema under vedlegg og lenker nederst på denne siden. 

Søknadsfrist: 02.02.2017

Budsjett og regioner

Ordningen er delt inn i ulike regioner i verden med egne budsjetter. Noen regioner har høyere prioritet og dermed større budsjett enn andre, hvilket betyr flere mobiliteter til og fra disse regionene. Det ønskes flere søknader til land i ENI South (Algerie, Egypt, Israel, Jordan, Libanon, Libya, Marokko, Palestina, Syria og Tunisia), samt DCI Central Asia (Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan).

Høyere utdanningsinstitusjoner blir også oppfordret til å samarbeide med partnere fra mindre utviklede land for å imøtekomme de målene EU har satt for programmets 7-års periode. For Asia og Latin-Amerika vil det si følgende land: Afghanistan, Bangladesh, Kambodsja, Laos, Nepal, Bhutan og Myanmar i Asia, og Bolivia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras og Paraguay i Latin-Amerika.

Nytt av utlysning for 2017 er at tiltaket nå også omfatter landene Irak, Iran og Yemen (DCI Middle East).

Institusjoner som ikke kvalifiserer for støtte

Følgende institusjoner i Iran er på EUs sanksjonsliste og kan ikke være partnerinstitusjoner i Erasmus+: Shahid Beheshti University, Sharif University of Technology og Malek Ashtar University of Technology.
Se oversikt over universiteter som ikke kan være partnerinstitusjoner på Krim og Lugansk og Donetsk

Søker

Søknaden skal sendes inn av en høyere utdanningsinstitusjon i Norge. Enkeltindivider kan ikke søke direkte. Er du student eller ansatt må du søke til din hjemmeinstitusjon.

Norske institusjoner må søke om støtte til både innreisende og utreisende studenter/ansatte i samme søknad. Institusjoner i partnerland skal derfor ikke levere søknad.

Søknadsskjema

Norske institusjoner skal benytte et eget søknadsskjema for å søke om støtte til mobilitetsamarbeid med partnerland. Hver institusjon skal kun levere én søknad. Ansatt- og/eller studentmobilitet til og fra flere partnerland kan inkluderes i samme søknad. Les gjerne Europakommisjonens tekniske brukerveiledning for søknadsskjemaet før du setter i gang. 

For å beregne reisestøtte må du bruke Europakommisjonens avstandskalkulator

Søknaden må begrunnes med relevans for institusjonens strategi, samarbeidskvalitet, prosjektdesign og effekt av resultater. En slik begrunnelse må legges til grunn for hvert land som er inkludert i søknaden.

Do's and dont'sI dette dokumentet kan du få flere tips til hvordan å skrive en god søknad

Vurdering av søknad og fordeling av midler

Det gjøres en kvalitativ vurdering av hver søknad. Poengscore gis per land i institusjonens søknad. En institusjon kan derfor få tildeling til kun noen av landene i søknaden, avhengig av poengscore, konkurranse og tilgjengelige midler. Les mer om hvordan ekspertene vurderer søknadene her

Geografisk spredning vil vektlegges ved tildeling av midler. I tillegg vil det være overordnede mål på EU-nivå for hvordan midlene skal fordeles i løpet av programperioden.

Hva kreves for å sende inn en søknad?

For å kunne sende inn en søknad må dere registrere organisasjonen eller institusjonen deres i en deltagerdatabasen URF. Ved bruk av PIC-nummeret blir deler av søknadsskjemaet automatisk utfylt. Er dere registrert én gang er registreringen gyldig i hele programperioden.

EU sin deltagerdatabase URF finner dere her.

For nye deltakerinstitusjoner i programmet

Nederst på siden finner dere SIUs guide til registrering i deltakerportalen (URF).

For å delta i Erasmus+ må norske høyere utdanningsinstitusjoner ha et gyldig Erasmus Charter for Higher Education (ECHE).

Approaching deadlines


Kontakt

E-posthenvendelser sendes til erasmus@siu.no.


Mobility Tool+

Mobility Tool+ er Europakommisjonen sitt verktøy for administrasjon av Erasmus+-prosjekter.


Europakommisjonen sine nettsider for Erasmus+


Erasmus+ Programguide

Erasmus+ Programguide gir en grundig oversikt over tiltakene i Erasmus+-programmet. Den inneholder detaljert informasjon om vilkår, prioriteringer og gjennomføring av prosjekter.

2016-prosjekter: Erasmus+ Programguide, Versjon 2 (2016)

2017-prosjekter: Erasmus+ Programguide, Versjon 1 (2017)

Erasmus+ Mann med megafon logo

Share |