Jean Monnet

Jean Monnet

Jean Monnet-aktivitetene innenfor Erasmus+ har som mål å fremme verdensledende fagmiljøer for utdanning og forskning innenfor Europastudier. Aktivitetene har også som målsetning å bidra til dialog mellom akademia og beslutningstakere, særlig med tanke på å forbedre forvaltningen av EU-politikken.

Erasmus+: Midler til å etablere prosjekter

Har du ambisjoner om å nå opp i konkurransen om midler til utdanningssamarbeid innen Erasmus+, men trenger litt støt...

Publisert: 20.05.2016

Aktuelt 

SIU organiserte et søkerwebinar om Jean Monnet-aksjonene i Erasmus+ fredag 16. februar 2016, og et opptak av dette webinaret er tilgjengelig på følgende nettside:

https://connect.uninett.no/p6qt99usn3o/

Opptaket av webinaret kan gjerne videresendes til faglig ansatte på institusjonene som kunne vært interessert i Jean Monnet-programmet. Powerpoint-presentasjonene kan også lastes ned som separate filer:

Nyttige lenker for 2017-utlysningen

Alle nyttige lenker i forbindelse med den nye søknadsrunden i 2017 har nå også blitt samlet i ett dokument. Dersom du ønsker å vite mer om de ulike Jean Monnet-aksjonene og Jean Monnet generelt kan du lese mer her.

Kommende frister

  • Søknadsfrist neste utlysning: 23. februar 2017, kl. 12:00 (norsk tid)

Approaching deadlines

23.02.2017

Om tiltaket


Europakommisjonen sine nettsider for Erasmus+


Mobility Tool+

Mobility Tool+ er Europakommisjonen sitt verktøy for administrasjon av Erasmus+-prosjekter.


Share |