Studenter jobber i laboratorium med legefrakk og måleapparater

Kunnskapsallianser

Kunnskapsallianser er partnerskap med større prosjekter som skal styrke samarbeidet mellom utdanning og arbeidsliv. 

Eliteprosjekt styrker entreprenørskap og innovasjon

Hva skal til for å lykkes i Europas mest konkurranseutsatte utdanningssamarbeid? Alessandro Leonardi har noen tips. H...

Publisert: 08.07.2016

Aktuelt

Om kunnskapsallianser

Kunnskapsallianser er partnerskap med større prosjekter som skal styrke samarbeidet mellom utdanning og arbeidsliv. Innovasjon og entreprenørskap vektlegges sammen med utvikling av nye metoder for undervisning og læring. I tillegg er flerfaglige tilnærminger prioritert.

Kunnskapsallianser har som mål å bidra til å modernisere Europas høyere utdanningssystem i tråd med EUs moderniseringsagenda for høyere utdanning. Dette inkluderer blant annet å øke arbeidslivsrelevansen av høyere utdanning, styrke kvaliteten i høyere utdanning og å få kunnskapstriangelet (forskning, utdanning og innovasjon) til å fungere. I tillegg vektlegges kunnskapsallianser som prioriterer god bruk av digitale verktøy som beskrevet i EUs kommunikasjon om åpen utdanning.

Kunnskapsallianser er et sentralisert tiltak forvaltet av Europakommisjonen. Hvis ønskelig kan SIU bistå søkere med råd og veiledning i søknadsprosessen.

Mer informasjon om kunnskapsallianser finner du på Europakommisjonens nettsider og i Erasmus+ online programguide. Lenke til Erasmus+ programguide i pdf-format finner du i menyen til høyre.

Partnerskapet

Et partnerskap må bestå av minst seks organisasjoner fra tre programland (EU, EØS, Tyrkia og Makedonia), hvorav to høyere utdanningsinstitusjoner og to virksomheter. Organisasjoner fra partnerland utenfor programlandene kan delta som partner (ikke som koordinator) dersom det gir en tydelig merverdi for prosjektet. Sveits kommer inn under kategorien partnerland. Informasjon om samarbeidsmuligheter med Sveits finner du her.                             

Oversikt over innvilgede kunnskapsallianser

Ønsker du å se eksempler på innvilgede kunnskapsallianser, kan du besøke Erasmus+ resultatplattform her. Velg menyknappen ved siden av søkefeltet og sett inn følgende søkekriterier:

  • Options: All options
  • Programme: Erasmus+
  • Action: KA2: Copperation for innovation and the Exchange of good practices
  • Action type: Knowledge Alliances for higer education

Kommende frister

Approaching deadlines


Kontakt


Erasmus+ Programguide

Erasmus+ Programguide gir en grundig oversikt over tiltakene i Erasmus+-programmet. Den inneholder detaljert informasjon om vilkår, prioriteringer og gjennomføring av prosjekter.

2016-prosjekter: Erasmus+ Programguide, Versjon 2 (2016)

2017-prosjekter: Erasmus+ Programguide, Versjon 1 (2017)

Erasmus+ Mann med megafon logo

Webinar om kunnskapsallianser

Her kan dere se webinar om kunnskapsallianser som SIU deltok på 1. desember 2016. Webinaret ble holdt av EACEA-EAC.

PowerPoint presentasjonene fra webinaret om kunnskapsallianser finner dere her.


Fellessider for Erasmus+


Europakommisjonen sine nettsider for Erasmus+


Share |