Studenter jobber i laboratorium med legefrakk og måleapparater

Kunnskapsallianser

Kunnskapsallianser er partnerskap med større prosjekter som skal styrke samarbeidet mellom utdanning og arbeidsliv. 

Erasmus+: Midler til å etablere prosjekter

Har du ambisjoner om å nå opp i konkurransen om midler til utdanningssamarbeid innen Erasmus+, men trenger litt støt...

Publisert: 20.05.2016

Kunnskapsallianser er partnerskap med større prosjekter som skal styrke samarbeidet mellom utdanning og arbeidsliv. Innovasjon og entreprenørskap vektlegges sammen med utvikling av nye metoder for undervisning og læring. I tillegg er flerfaglige tilnærminger prioritert.

Et partnerskap må bestå av minst seks organisasjoner fra tre programland, hvorav to høyere utdanningsinstitusjoner og to virksomheter. Organisasjoner fra partnerland utenfor EU og EØS EFTA-landene kan delta som partner (ikke som koordinator) dersom det gir en tydelig merverdi for prosjektet. Sveits kommer inn under kategorien partnerland. Informasjon om samarbeidsmuligheter med Sveits finner du her

Kunnskapsallianser er et sentralisert tiltak forvaltet av Europakommisjonen. Hvis ønskelig kan SIU bistå søkere med råd og veiledning i søknadsprosessen.

Mer informasjon om kunnskapsallianser finner du på Europakommisjonens nettsider.                               

Partnersøkdatabase

EU har utviklet en partnersøkdatabase hvor man kan komme i kontakt med andre organisasjoner som er interesserte i denne type prosjekter. Du kan søke etter partnere for kunnskapsallianser her.

Kommende frister

  • Frist for å søke prosjektetableringsstøtte som er midler til å utvikle en søknad: 1. desember 2016
  • Frist for å søke om kunnskapsallianser (søknadsskjema under utarbeidelse): 27. februar 2017

Approaching deadlines


Resultatformidling - en veileder

Omslag til rapport

Ansvarlige for prosjektene som støttes gjennom Erasmus+ skal formidle sine resultater lokalt, nasjonalt og på europeisk nivå. Les mer om hvordan det skal gjøres i praksis: 

Formidling av resultater fra prosjekter i Erasmus+ (PDF)


Erasmus+ Programguide

Erasmus+ Programguide gir en grundig oversikt over alle tiltakene i Erasmus+-programmet. Programguiden inneholder detaljert informasjon om tiltakene i programmet, og vilkårene som må oppfylles ved tildeling til og gjennomføring av prosjekter.

2016-prosjekter: Erasmus+ Programguide, Versjon 2 (2016)

2017-prosjekter: Erasmus+ Programguide, Versjon 1 (2017)

Erasmus+ Mann med megafon logo

Søk midler - Erasmus+

Studenter

Her kan du søke om midler til etablering av prosjekter knyttet til de sentraliserte tiltakene under Erasmus+.


Fellessider for Erasmus+


Europakommisjonen sine nettsider for Erasmus+


Share |