Mobilitet i Europa

Mobilitet i Europa

Student- og ansattutveksling til partnere i de 28 EU-landene, de tre EFTA/EØS-landene samt Makedonia og Tyrkia. 

EU lanserer kompetansestrategi

Mandag 20. juni lanserer Europakommisjonen sin kompetansestrategi under navnet «New Skills Agenda for Europe». Du ka...

Publisert: 14.06.2016

Erasmus+ Mobilitet i Europa gir norske høyere utdanningsinstitusjoner mulighet til å gi sine studenter og ansatte støtte til å reise på utveksling i Europa. Studenter kan reise på studie- og praksisutveksling, og ansatte kan reise på undervisnings- og opplæringsutveksling.

Aktuelle frister:

  • 30. oktober: Frist for sluttrapportering for 16-månedersprosjekter inngått i 2015
  • 18. november: Frist for interimrapportering for 2016-prosjekter 
  • 2. februar 2017: Søknadsfrist for KA103 Mobilitet i Europa for 2017. Søknadsskjema og informasjon om hvordan du søker blir publisert så snart dette er ferdig utarbeidet.

Approaching deadlines


Kontakt

E-posthenvendelser sendes til erasmus@siu.no.


Mobility Tool+

Mobility Tool+ er Europakommisjonen sitt verktøy for administrasjon av Erasmus+-prosjekter.


Europakommisjonen sine nettsider for Erasmus+


Erasmus+ Programguide

Erasmus+ Programguide gir en grundig oversikt over tiltakene i Erasmus+-programmet. Den inneholder detaljert informasjon om vilkår, prioriteringer og gjennomføring av prosjekter.

2016-prosjekter: Erasmus+ Programguide, Versjon 2 (2016)

2017-prosjekter: Erasmus+ Programguide, Versjon 1 (2017)

Erasmus+ Mann med megafon logo

Share |