Mobilitet i Europa

Mobilitet i Europa

Student- og ansattutveksling til partnere i de 28 EU-landene, de tre EFTA/EØS-landene samt Makedonia og Tyrkia. 

Internasjonalt samarbeid og utveksling hever norsk utdanning

– Norske studenter på alle studier må i større grad forberedes på et internasjonalt arbeidsliv, sier direktør Harald...

Publisert: 05.07.2016

Søknad

Søknadsfrist for prosjekter i Erasmus+ Mobilitet i Europa for studieåret 2017/2018 er 2. februar 2017 kl. 12.00. Fristen er absolutt.

Søknadsfrist: 02.02.2017

Hvem kan søke?

For å delta i Erasmus+ må norske høyere utdanningsinstitusjoner ha et gyldig Erasmus Charter for Higher Education (ECHE).

Søknaden skal sendes inn av en høyere utdanningsinstitusjon i Norge. Enkeltindivider kan ikke søke om midler direkte.  

Hvordan sende inn en søknad?

For å kunne sende inn en søknad må høgskolen/universitetet være  registrert i Europakommisjonens deltagerdatabase (URF og Participant portal). Når dere har registrert dere får dere et unikt nummer (Participant Identification Code – PIC). Gjennom å bruke dette nummeret henter søknadsskjemaet relevant informasjon om institusjonen din direkte fra databasen og fyller automatisk ut deler av søknadsskjemaet. NB! Dere trenger bare å registrere dere én gang i URF og registreringen er gyldig i hele programperioden.

EU sin deltagerdatabase URF finner dere her

Spesifikk informasjon til søknadsrunden 2017:

Søknadsskjemaet som skal benyttes finnes i listen med vedlegg nederst på denne siden. Det skal søkes om midler til student- og ansattmobilitet i samme skjema, og SIU ber institusjonene om å søke om 1-årsprosjekter. 1-årsprosjektene varer i 16 måneder, fra og med 1. juni 2017 til og med 30. september 2018. 

Stipendsatsene i 2017/2018 vil være de samme som i 2016/2017. Nytt i 2017 er at vi kan tildele ekstra stipend til ansatte som har særlig høye innenlands reisekostnader fra hjemsted /arbeidssted til nærmeste internasjonale flyplass.  Innenlands tur-/returreise som koster mer enn € 225, kan utløse € 180 ekstra i reisestøtte. 

For at SIU skal kunne behandle søknadene best mulig bes institusjoner som søker om å:

  • begrunne søknadstallene, f.eks. om det er gjort strukturelle endringer på institusjonen, om det er igangsatt eller planlagt spesielle satsinger som kan få innvirkning på student-/ansattmobiliteten, o.l.
  • søke om en realistisk gjennomsnittsvarighet på utvekslingsoppholdene for studenter, f.eks. basert på varighet i inngåtte avtaler med partnere og tidligere gjennomføring av studentutveksling innen Erasmus+.
  • informere om eventuelle behov for ekstra støtte til personer som trenger tilrettelegging (special needs).
  • informere om eventuelt behov for ekstra støtte til innenlandsreiser.
  • for institusjoner som sender ut få studenter vil SIU gjerne vite hvilke land disse studentene sannsynligvis skal reise til. Dette for å bedre kunne estimere hvilke stipendsatser institusjonen kommer til å benytte for de utreisende studentene. 

Tilleggsinformasjonen leveres som vedlegg til søknaden og lastes opp i «I. Annexes» i søknadsskjemaet. Tilleggsinformasjonen skal ikke sendes i separat e-post. Vedlegget kan gjerne skrives på norsk. 

For nye deltakerinstitusjoner i programmet

På Europakommisjonen sine nettsider finner du en håndbok om hvordan du registrerer din organisasjon og får tilgang til Participant Portal. SIU har også laget en forenklet versjon av denne guiden på norsk. Dokumentene finner du her:

Approaching deadlines


Kontakt

E-posthenvendelser sendes til erasmus@siu.no.


Mobility Tool+

Mobility Tool+ er Europakommisjonen sitt verktøy for administrasjon av Erasmus+-prosjekter.


Europakommisjonen sine nettsider for Erasmus+


Erasmus+ Programguide

Erasmus+ Programguide gir en grundig oversikt over tiltakene i Erasmus+-programmet. Den inneholder detaljert informasjon om vilkår, prioriteringer og gjennomføring av prosjekter.

2016-prosjekter: Erasmus+ Programguide, Versjon 2 (2016)

2017-prosjekter: Erasmus+ Programguide, Versjon 1 (2017)

Erasmus+ Mann med megafon logo

Share |