Policy

Policy

Policy er et sentralisert, strategisk tiltak under Erasmus+, som retter seg mot større aktører og myndigheter.

Norsk kultur får polakker til å se rødt, hvitt og blått

Musikk, litteratur og tv inspirerer unge polakker til å lære seg norsk. Universitetet SWPS i Warszawa tilbyr for førs...

Publisert: 13.01.2017

Utlysning av midler til utvikling av lærlingeopplæring

Europakommisjonen har nå lyst ut nye prosjektmidler til fag- og yrkesopplæringen.

Søknadsfrist: 17.01.2017

Utlysningen retter seg mot prosjekter som utvikler og forbedrer lærling- og praksisbasert opplæring sammen med lokalt og regionalt arbeids og næringsliv.

Ytterligere kriterier og veiledning finner man i utlysningsdokumentet og på EU-kommisjonens nettsider:

Call for Proposal: KA3 – Support for Policy Reform - VET-Business Partnerships on Work-based learning and Apprenticeships

Søknad

Prosjektmidlene er lyst ut under tiltaket Policy. Policy er et overordnet, strategisk tiltak som skal legge til rette for og forsterke satsningene på utdanning og innovasjon i EU, slik som Europa 2020 og den europeiske ungdomsstrategien.

Policy er et sentralisert tiltak som forvaltes av Europakommisjonen. Europakommisjonen behandler søknadene og utbetaler støtten, og godkjente prosjekter følges opp av The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).

Mer informasjon om tiltaket og søknadsprosedyrer finner du her.

Approaching deadlines


Kontakt


Resultatformidling - en veileder

Omslag til rapport

Ansvarlige for prosjektene som støttes gjennom Erasmus+ skal formidle sine resultater lokalt, nasjonalt og på europeisk nivå. Les mer om hvordan det skal gjøres i praksis: 

Formidling av resultater fra prosjekter i Erasmus+ (PDF)

Erasmus+ Project Results Platform


Fellessider for Erasmus+


Europakommisjonen sine nettsider for Erasmus+


Share |