Studenter sitter konsetrert på forelesning

Strategiske partnerskap

Strategiske partnerskap skal støtte faglig samarbeid mellom organisasjoner som jobber innenfor høyere utdanning. Partnerskapene skal ha som mål å utvikle, overføre og implementere nyskapende praksis som fører til økt kvalitet i utdanning og læring på tvers av landegrensene.

Erasmus+ kapasitetsbygging: Muligheter for midler

Tre norske fagmiljøer fikk støtte i årets søknadsrunde i Erasmus+ kapasitetsbygging. Professor Harsha Ratnaweera ved...

Publisert: 20.08.2015

Aktuelt

  • Utlysning 2017: Den nye programguiden for 2017 har kommet, og søknadsskjemaene for Strategiske Partnerskap 2017 er nå tilgjengelig under "Vedlegg og lenker", nederst på denne siden.

Kommende frister

  • Søknadsfrist neste utlysning:  29. mars 2017 kl. 12 (norsk tid)

Approaching deadlines


Kontakt


Europakommisjonen sine nettsider for Erasmus+


Mobility Tool+

Mobility Tool+ er Europakommisjonen sitt verktøy for administrasjon av Erasmus+-prosjekter.


Erasmus+ Programguide

Erasmus+ Programguide gir en grundig oversikt over tiltakene i Erasmus+-programmet. Den inneholder detaljert informasjon om vilkår, prioriteringer og gjennomføring av prosjekter.

2016-prosjekter: Erasmus+ Programguide, Versjon 2 (2016)

2017-prosjekter: Erasmus+ Programguide, Versjon 1 (2017)

Erasmus+ Mann med megafon logo

Share |