Studenter i laboratoriet

Samarbeid med land i Europa

Det finnes en rekke tiltak som legger til rette for samarbeid med våre naboland i Norden og andre land i Europa, uavhengig av EUs utdanningsprogram. Støtteordningene spenner over alle utdanningsnivå og favner både samarbeid på institusjonsnivå og tiltak for enkeltpersoner.

Nordplus Høyere utdanning

Nordplus høyere utdanning er Nordisk ministerråds utdanningsprogram for støtte til samarbeid innen høyere utdanning i Norden og Baltikum. Programmet støtter samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner, som f.eks. støtte til mobilitet for studenter og ansatte, og prosjekt/nettverksamarbeid.

Les mer
Nordplus Horisontal

Nordplus horisontal støtter prosjekt- og nettverksamarbeid mellom utdanningsinstitusjoner innenfor ulike sektorer i Norden og Baltikum.

Frist for levering av søknader er 1. mars 2017 klokken 23.59.

Les mer
Nordplus Nordiske språk

Barn og unge i Norden bør kunne forstå hverandres språk. Nordplus Nordiske språk er finansiert av Nordisk Ministerråd.

Les mer
Norgeskunnskap i utlandet

Ordningen for Norgeskunnskap i utlandet eies av Kunnskapsdepartementet og forvaltes av SIU.

Ordningen retter seg mot universiteter og høgskoler rundt om i verden som tilbyr undervisning i norsk språk og litteratur. 

Les mer
EØS-midlene

Gjennom EØS-midlene kan norske utdanningsinstitusjoner samarbeide med institusjoner i de landene som representerer mottakersiden i programmet. EEA Grants/Norway Grants omfatter støtte og samarbeid på en rekke områder, og i programperioden 2009–14 var det 11 land som deltok i utdanningsdelen av tiltaket.

Les mer
Island: Arctic Research and Studies

Programmet er et samarbeid mellom det norske- og det islandske utenriksdepartementet. Fondet har en ramme på totalt 150 000 Euro. Målet er å stimulere til økt vitenskapelig samarbeid mellom offentlige og private norske og islandske institusjoner når det gjelder arktisk forskning og høyere utdanning.

Les mer