Studenter på forelesning - Norge og Island

Island: Arctic Research and Studies

Programmet er et samarbeid mellom det norske- og det islandske utenriksdepartementet. Fondet har en ramme på totalt 150 000 Euro. Målet er å stimulere til økt vitenskapelig samarbeid mellom offentlige og private norske og islandske institusjoner når det gjelder arktisk forskning og høyere utdanning.

Søknad

For å søke på stipendet skal aktuelle kandidater søke om opptak ved Columbia College. Søker må være startet på en utd...

Publisert: 04.09.2015

Programmet ble opprettet høsten 2011 etter et ønske fra norsk og islandsk utenriksdepartement om tettere samarbeid innen arktisk forskning og utdanning. 

Neste utlysning blir høsten 2016.

Iceland

The Icelandic Centre for Research - Rannis

Borgartún 30, 105 Reykjavik, Iceland

Telephone: +354 515 5800

Contact person: Óskar Eggert Óskarsson

Email: oeo@rannis.is / rannis@rannis.is

http://www.rannis.is/sjodir/menntun/arctic-studies (Icelandic)

http://www.arcticstudies.is/ (English)

 

Norway

Norwegian Centre for International Cooperation in Education – SIU

P.o. Box 1093, N-5809 Bergen, Norway / Visitor address: Vaskerelven 39

Telephone: +47 55 30 38 00

Contact person: Synne Lysberg

Email: synne.lysberg@siu.no

Kontakt


Share |