Norgeskunnskap i utlandet

Norgeskunnskap i utlandet

Ordningen for Norgeskunnskap i utlandet eies av Kunnskapsdepartementet og forvaltes av SIU.

Ordningen retter seg mot universiteter og høgskoler rundt om i verden som tilbyr undervisning i norsk språk og litteratur. 

Statsstipend til Kina

Den kinesiske stat tilbyr årlig Norge inntil ti stipender til studier eller forskning ved et kinesisk høyere lærested.

Publisert: 16.01.2015

Det undervises i norsk språk, litteratur, kultur og samfunn ved rundt 140 universiteter og høgskoler i nærmere 40 land verden over. De fleste av disse insitusjonene ligger i Europa og i Nord-Amerika. Tilsammen antas det at Det  mellom 5 000 -  6 000 studenter har valgt å studere et norsk emne ved disse lærestedene.

Se adresselisten nederst på siden for en oversikt over institusjoner i utlandet som tilbyr undervisning i norsk språk og/eller litteratur. SIU bestreber seg på å holde listen oppdatert, og ber institusjoner om å ta kontakt dersom universiteter/kontaktpersoner skal føyes til eller fjernes fra listen. 

Ordningen for Norgeskunnskap i utlandet

Formålet med ordningen er å bidra til formidling av og utdanning i norsk språk, litteratur og kultur ved høyere læresteder i utlandet. Videre er målsettingen å bidra til internasjonalisering av norsk høyere utdanning gjennom å tiltrekke utenlandske studenter i norsk språk, litteratur og kultur til studie- og forskningsopphold i Norge. Ordningen består av tre hovedtiltak:

Hovedtiltak

Tiltaket omfatter finansiell støtte til lektorater i norsk språk og litteratur ved et antall navngitte læresteder i utlandet. Lektorene som støttes finansielt er ansatt i tidsbegrensede stillinger ved lærestedet i utlandet, og SIU bistår i ansettelsesprosessen. Den finansielle støtten omfatter et personlig bidrag til lektorene i tillegg til evt. også forsørgertillegg og flyttetilskudd.

Mobilitetsstipend gis til mastergrads- og ph.d. studenter i utlandet som har valgt norsk språk og/eller litteratur som emne for sin gradsoppgave, og som behøver et kortere studieopphold/feltarbeid i Norge i forbindelse med prosjektet.

Bok- og arrangementstøtte deles ut etter søknad til utenlandske institusjoner med norskundervisning og til norske institusjoner som tilbyr språkkurs for utenlandske norskstuderende/norsklærere. Støtten gis til innkjøp av undervisningsmateriell og/eller til aktiviteter som har som mål å styrke undervisningskompetansen til lektorer og å fremme norgeskunnskap blant studenter.