To studenter som samarbeider i studentkantina

Samarbeid med land utenfor EU

Utvikling av fellesgrader mellom norske og utenlandske høyere utdanningsinstitusjoner er høyt prioritert. Samarbeid for gjennomføring av felles masterprogrammer videreføres i store trekk i Erasmus+. 

Eurasiaprogrammet

Eurasiaprogrammet støttar prosjektsamarbeid mellom institusjonar i Noreg og Armenia, Aserbajdsjan, Georgia, Kasakhstan, Kirgisistan, Kviterussland, Moldova, Tadsjikistan og Ukraina. 

Les mer
Indiaprogrammet

SIU tildeler gjennom INCP-programmet prosjektmidler til norske høyere utdanningsinstitusjoner som ønsker å etablere samarbeid med institusjoner i India.

Det er for øyeblikket ingen åpen utlysning i dette programmet. (Se på India landsidene for andre utlysninger som støtter samarbeid med India)

Les mer
INTPART

INTPART skal bidra til at norske høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner utvikler varige relasjoner med sterke fagmiljø og institusjoner i de prioriterte landene Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA.

Les mer
Nordisk-russisk samarbeid

Nordisk ministerråd og russiske utdanningsstyresmakter har utvikla eit nordisk-russisk utdannings- og forskingsprogram basert på felles prioriteringar og finansiering.

Les mer
Nordområdeprogrammet

Nordområdeprogrammet skal bidra til økt kunnskap om nordområdene gjennom høyere utdanningssamarbeid mellom norske aktører og aktører i Canada, Japan, Kina, Russland, Sør-Korea og USA.

Les mer
NORPART

NORPART (Norwegian Partnership Programme for Global Academic Cooperation) støtter utdanningssamarbeid og studentmobilitet mellom utdanningsinstitusjoner i Norge og utviklingsland. 

Les mer
Partnerskapsprogram for Nord-Amerika

Programmet gir støtte til faglig fundert samarbeid, med sikte på langsiktige og institusjonelt forankrede samarbeidsrelasjoner med Canada og USA.

Les mer
Russlandsprogrammet

Program for samarbeid om høyere utdanning med Russland gir støtte til samarbeid mellom universiteter og høyskoler i Russland og Norge.

Les mer
UTFORSK

Programmet gir støtte til faglig fundert samarbeid innen høyere utdanning, med sikte på langsiktige og institusjonelt forankrede samarbeidsrelasjoner med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika.

Les mer
UTFORSK: Brasil

Som en del av UTFORSK gir SIU støtte til samarbeidsprosjekter mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Brasil og Norge gjennom fellesutlysninger med Brazilian Federal Agency for Support and Evaluation of Graduate Education (CAPES).

Les mer