Indiaprogrammet

Indiaprogrammet

SIU tildeler gjennom INCP-programmet prosjektmidler til norske høyere utdanningsinstitusjoner som ønsker å etablere samarbeid med institusjoner i India.

Det er for øyeblikket ingen åpen utlysning i dette programmet. (Se på India landsidene for andre utlysninger som støtter samarbeid med India)

Framleis midlar til internasjonalt utdanningssamarbeid

SIU minnar om at vi har lyst ut midlar i fire ulike program for samarbeid i høgare utdanning: Nord-Amerika, Nordområ...

Publisert: 04.09.2015

Indo-Norwegian Cooperation Programme (INCP) 

Gjennom en samarbeidsavtale med University Grants Commission (UGC)  i India tildeler SIU prosjektmidler til norske høyere utdanningsinstitusjoner som ønsker å utvikle et utdanningssamarbeid med indiske institusjoner på master- og PhD nivå.

Dette programmet er et ledd i oppfølgingen av Memorandum of Understanding (MOU) om utdanningssamarbeid mellom Norge og India.

Memorandum of Understanding: Økt samarbeid mellom Norge og India (2014)

Prosjektmidlene for samarbeid med India er fra norsk side finansiert av Utenriksdepartementet og administrert av SIU. Fra indisk side er samarbeidet finansiert av Indian Ministry of Human Resource Development og administrert av UGC. Midlene dekker aktiviteter i perioden 2014 – 2017.

Til sammen ble det tildelt omtrent 17 millioner kroner fra norsk og indisk side til samarbeidsprogrammet. Prosjekter med en norsk og en indisk partner kunne søke om opptil 400 000 kroner per år i støtte (totalt 1,2 millioner kroner for prosjektperioden).

INCP tildelinger 2014:

I møtet som ble holdt 1. oktober 2014 tildelte SIU og UGC støtte til 15 prosjekter. Listen over prosjektene som fikk støtte kan lastes ned her: 

 Støttede prosjekter 2015-2017 (pdf) 

Vil du vite mer om utdanningssamarbeid med India?

Se SIUs landsider for mer informasjon om høyere utdanning i India.

SIU har også utarbeidet to rapporter om utdanningssamarbeid med India:

Landrapport om India (2014)

Høyere utdanning i India: reformer og tendenser (2012)


Vedlegg og lenker

Kontakt


India - faktaside

flagg

Her kan du lese mer om utdanningssystemet i India:

India: forskning og utdanning


Share |