Gruppebilde av programdeltakere på Fløien

NORPART

NORPART (Norwegian Partnership Programme for Global Academic Cooperation) støtter utdanningssamarbeid og studentmobilitet mellom utdanningsinstitusjoner i Norge og utviklingsland. 

Flere innspill til nytt partnerskapsprogram

Det er stor interesse for det nye partnerskapsprogrammet med universiteter i utviklingsland. Over 100 deltakere møtt...

Publisert: 26.11.2015

Information in English about NORPART

Hoveddelen av informasjonen om NORPART blir lagt ut på de engelskspråklige nettsidene

Hva er formålet med NORPART?

Det overordnede målet med NORPART er å styrke kvaliteten i høyere utdanning i Norge og utviklingsland gjennom utdanningssamarbeid og gjensidig studentmobilitet. 

Programmet skal føre til:

  • styrkede partnerskap for utdanning og forskning mellom utviklingsland og Norge 
  • økt kvalitet og internasjonalisering av studieprogram ved deltakende institusjoner
  • økt mobilitet av studenter fra utviklingsland til Norge, inkludert mobilitet i tilknytning til praksis
  • økt mobilitet av studenter fra Norge til utviklingsland, inkludert mobilitet i tilknytning til praksis

NORPART støtter akademisk samarbeid og gjensidig studentmobilitet mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og partnerlandene, basert på felles akademiske interesser og strategiske prioriteringer hos institusjonene. Studentmobilitet gjennom akademiske partnerskap er et kjerneelement i programmet. Studentmobilitet fra partnerland til Norge vektlegges. 

 

Utlysningen for langvarige prosjektsamarbeid med prosjektperiode gikk ut 5.september 2016. Neste utlysning er ventet i 2019, for perioden 2020-2024.

Kontakt

Jon Gunnar Simonsen

Camilla Krebs  

Benedicte Einarsen

Mer generelle henvendelser kan sendes til norpart@siu.no


Nytt partnerskapsprogram med universiteter i utviklingsland


Share |