Gruppebilde av programdeltakere på Fløien

NORPART

NORPART (Norwegian Partnership Programme for Global Academic Cooperation) støtter utdanningssamarbeid og studentmobilitet mellom utdanningsinstitusjoner i Norge og utviklingsland. 

Vil tene på å sende fleire studentar ut

Universitet og høgskolar skal få meir pengar for kvar utvekslingsstudent i 2017, foreslår regjeringa. Styrkinga er sæ...

Publisert: 07.10.2016

Søknad

Utlysningen for langvarige prosjektsamarbeid med prosjektperiode gikk ut 5.september 2016. Neste utlysning er ventet i 2019, for perioden 2020-2024.

Hoveddelen av informasjonen om NORPART blir lagt ut på de engelskspråklige nettsidene 

Information in English about NORPART.

Hvem kan delta?

Alle godkjente høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og i partnerlandene kan ta del i programmet. 

Krav til søker/søknad

  • Hovedpartner institusjon i Norge må være en akkreditert høyere utdanningsinstitusjon
  • Hovedpartner institusjon utenfor Norge må være en akkreditert høyere utdanningsinstitusjon i et av partnerlandene listed i Appendix 1 i utlysningsdokument.
  • «Letter of commitment» fra hovedpartner institusjonen utenfor Norge må være med. Dette skal dokumentere interesse og forpliktelse til partnerskapet fra lederskap på relevant nivå. 
  • Søknaden må skrives på engelsk og leveres komplett, inkludert vedlegg, gjennom SIU’s online plattform for søknad og rapportering (Espresso) innen søknadsfrist for den enkelte utlysnin

Hvor mye kan man søke om?

  • Det er lagt opp til femårige prosjekt med mulighet for å søke støtte for en ny femårsperiode.
  • Et prosjekt kan få tildelt opp til 5 millioner NOK totalt over fem år.
  • Utlysningen i 2016 har en totalramme på 90 millioner NOK.
  • Første prosjektperiode vil være 2017-2021
  • Oppstart av prosjekter fra 1.januar 2017.

Hvordan søke?

Søknadene leveres elektronisk gjennom SIUs online databasesystem EspressoSøker må opprette en bruker i Espresso, og søknaden fylles ut og sendes inn online. Dersom man allerede har opprettet brukernavn og passord i Espresso kan dette benyttes.

Kontakt

Jon Gunnar Simonsen

Camilla Krebs  

Benedicte Einarsen

Mer generelle henvendelser kan sendes til norpart@siu.no


Nytt partnerskapsprogram med universiteter i utviklingsland


Share |