Gruppebilde av programdeltakere på Fløien

NORPART

NORPART (Norwegian Partnership Programme for Global Academic Cooperation) støtter utdanningssamarbeid og studentmobilitet mellom utdanningsinstitusjoner i Norge og utviklingsland. 

Vil tene på å sende fleire studentar ut

Universitet og høgskolar skal få meir pengar for kvar utvekslingsstudent i 2017, foreslår regjeringa. Styrkinga er sæ...

Publisert: 07.10.2016

Om programmet

NORPART støtter utdanningssamarbeid og studentmobilitet mellom utdanningsinstitusjoner i Norge og utviklingsland. 

Information in English about NORPART.

Hoveddelen av informasjonen om NORPART blir lagt ut på de engelskspråklige nettsidene  

Hva er formålet med programmet?

Det overordnede målet med NORPART er å styrke kvaliteten i høyere utdanning i Norge og utviklingsland gjennom utdanningssamarbeid og gjensidig studentmobilitet. 

Programmet skal føre til:

 • styrkede partnerskap for utdanning og forskning mellom utviklingsland og Norge 
 • økt kvalitet og internasjonalisering av studieprogram ved deltakende institusjoner
 • økt mobilitet av studenter fra utviklingsland til Norge, inkludert mobilitet i tilknytning til praksis
 • økt mobilitet av studenter fra Norge til utviklingsland, inkludert mobilitet i tilknytning til praksis

Hvilke utviklingsland omfattes av programmet?

 • Det foreligger en liste over 39 land, som alle er blant samarbeidslandene for norsk bistand. Listen er inkludert i utlysningen.
 • Listen over land tar utgangspunkt i fokuslandene for norsk utviklingssamarbeid samt utviklingsland med utstrakt eksisterende akademisk samarbeid med Norge. 
 • Land som har sendt flere kvotestudenter til Norge årlig de siste fem årene er inkludert i listen. 

Hvor mye midler skal brukes på dette programmet sammenlignet med Kvoteordningen?

 • Bevilgningene til ordningen vil øke i takt med at kvotestudentene avslutter studiene sine i Norge. Etter noen år vil den samlede bevilgningen til programmet utgjøre om lag 50 millioner kroner årlig.
 • BRIKS-landene vil ikke bli omfattet av programmet, men disse landene dekkes av tiltak under Kunnskapsdepartementets strategi Panorama.

Hva blir lyst ut i 2016?

 • Det kan søkes om femårige prosjekt med budsjett opptil NOK 5 millioner. Første prosjektperiode vil være 2017-2021.
 • Utlysningen for 2016 vil ha en total ramme i størrelsesorden 90 millioner kroner.

Tidsplan 2016

 • Søknadsfrist for prosjektetableringsstøtte (reisemidler) 22. april 2016. Søkere kan forvente svar innen 9.mai.
 • Søknadsfrist for femårige prosjekt: 5. september 2016. Søkere kan forvente svar på søknad i november 2016.
 • Oppstart av prosjekter fra 1. januar 2017.

 

For flere spørsmål og svar, se vår Q & A side på den engelske nettsiden.

Se kronikk av statsråd Torbjørn Røe Isaksen, 28. oktober 2015: Bedre samarbeid med utviklingsland

Se også nyhetssak med uttalelser fra statssekretær Bjørn Haugstad, 21. oktober 2015:Nytt partnerskapsprogram med universiteter i utviklingsland

Kontakt

Jon Gunnar Simonsen

Camilla Krebs  

Benedicte Einarsen

Mer generelle henvendelser kan sendes til norpart@siu.no


Nytt partnerskapsprogram med universiteter i utviklingsland


Share |