Studenter jobber og diskuterer i gruppe sammen

Nordisk-russisk samarbeid

Nordisk ministerråd og russiske utdanningsstyresmakter har utvikla eit nordisk-russisk utdannings- og forskingsprogram basert på felles prioriteringar og finansiering.

Søknad

På vegne av Nordisk ministerråd, inviterer SIU høgare utdanningsinstitusjonar i Norden til å søke støtte til prosjek...

Publisert: 03.03.2016

Det overordna målet med programmet er å promotere kontakt innan utdanning og forsking, for å styrke berekraftig sosial og økonomisk utvikling i Norden og Russland. Programmet har som mål å initiere langsiktige og gjensidig nyttige partnarskap mellom dei involverte institusjonane. Programmet støttar aktivitetar som har ein tilleggsverdi i forhold til bilateralt samarbeid innan utdanning og forsking mellom dei ulike nordiske landa og Russland.

I møte 20. juni 2016 tildelte den felles nordisk-russiske arbeidsgruppa støtte til 14 nye nordisk-russiske samarbeidsprosjekt om høgare utdanning. Oversikt over støtta prosjekt finst her.

Sjå dei engelskspråklege sidene for meir informasjon om programmet.

Kontakt


SIUs prosjektkatalog


Russland - faktaside

Russisk flagg

Her kan du lese mer om utdanningssystemet i Russland:

Russland: forskning og utdanning


Share |