Interiør - forskningsinstitusjon

Russlandsprogrammet

Program for samarbeid om høyere utdanning med Russland gir støtte til samarbeid mellom universiteter og høyskoler i Russland og Norge.

Statsstipend til Kina

Den kinesiske stat tilbyr årlig Norge inntil ti stipender til studier eller forskning ved et kinesisk høyere lærested.

Publisert: 16.01.2015

Målet med programmet er å bidra til økt samarbeid mellom universiteter og høyskoler i Norge og tilsvarende institusjoner i Russland for å bygge opp langsiktig samarbeid.

Russlandsprogrammet er finansiert av Utenriksdepartementet (UD) og administrert av SIU og dekker aktivitet i perioden 2011 til 2016.

Aktuelt - Hva skjer?

Samarbeidsprogrammet med Russland har innvilget støtte til fem prosjektsøknader med en ramme på inntil 300 000 NOK og åtte prosjektsøknader med en ramme på inntil 150 000 NOK.

Hvem kan delta?

Alle godkjente høyere utdanningsinstitusjoner i Norge kan søke om midler fra programmet, i tillegg til høyskoler som har individuelle studieprogrammer akkreditert av NOKUT. Utdanningsinstitusjoner i Russland må være godkjent på nasjonalt nivå og kunne tilby utdanning på et nivå som er sammenlignbart med de norske institusjonene.

Russlandsprogrammet støtter både flerårige samarbeidsprosjekter og aktiviteter av mer kortvarig art.

1. desember 2014 tildelte programstyret for Russlandsprogrammet støtte til ni avgrensede samarbeidsprosjekter. Se listen over tildelingene her.

Så langt i programperioden har 14 flerårige prosjekter og 30 avgrensede tiltak fått tildelt støtte på totalt 51,3 millioner kroner.

Se fullstendig informasjon om programmet på de engelske sidene.