Statue i Brasil

UTFORSK: Brasil

Som en del av UTFORSK gir SIU støtte til samarbeidsprosjekter mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Brasil og Norge gjennom fellesutlysninger med Brazilian Federal Agency for Support and Evaluation of Graduate Education (CAPES).

Brasilianske studenter lærer av Statoil

– Det har vært viktig for oss å erfare hvordan man arbeider sammen i team, og hvordan vi kan bruke vår individuelle...

Publisert: 22.07.2015

Fellesutlysning i 2016

Ved utgangen av søknadsfristen 31. mai 2016 hadde SIU og CAPES mottatt 14 støtteverdige søknader. Tildelingskomitéen med representanter fra SIU og CAPES møttes i Brasilia på 19. september 2016 for å diskutere og tildele prosjekter. 5 prosjekter ble vedtatt støttet. Se listen over tildelte prosjekter her.

Fra norsk side er fellesutlysningen knyttet til Panorama-strategien og finanisert gjennom UTFORSK.

Tidligere fellesutlysninger

SIU har tildelt om lag 5,5 millioner kroner til åtte prosjekter fra 2013. Fire av disse prosjektene er avsluttet og fire fikk tildelt støtte for to nye år fra 2015.

CAPES har parallelt tildelt midler til de samme prosjektene for støtte til mobilitet fra Brasil til Norge.

Mer informasjon om prosjektene finnes i SIUs prosjektkatalog.  

Publikasjoner

Landrapport Brasil 2013


Brasil - faktaside

Brasilflagg

Her kan du lese mer om utdanningssystemet i Brasil:

Brasil: forskning og utdanning


Kontakt


Share |