Studenter samarbeider på studentkantina

Eurasiaprogrammet

Eurasiaprogrammet støttar prosjektsamarbeid mellom institusjonar i Noreg og Armenia, Aserbajdsjan, Georgia, Kasakhstan, Kirgisistan, Kviterussland, Moldova, Tadsjikistan og Ukraina. 

Om programmet

Eurasiaprogrammet er basert på ein avtale mellom SIU og Utanriksdepartmentet. Programmet lyser ut prosjektmidlar i pe...

Publisert: 09.12.2010

Søknad

Det er ingen opne utlysingar i Eurasiaprogrammet.

Kven kan delta?

Alle godkjente høgre utdanningsinstitusjonar i Noreg og samarbeidslanda kan ta del i programmet.

Hovudparten av informasjonen om Eurasiaprogrammet blir lagt ut dei engelskspråklege sidene.

Kontakt


Share |