INTPART - Globus

INTPART

INTPART skal bidra til at norske høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner utvikler varige relasjoner med sterke fagmiljø og institusjoner i de prioriterte landene Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA.

Nitten miljøer får de første INTPART-midlene

Fremragende utdannings- og forskningsmiljøer fra hele landet med samarbeidspartnere fra hele verden har nådd frem i...

Publisert: 12.10.2015

Aktuelt

Tjue utdannings- og forskningsmiljøer har nå fått midler for å samarbeide med ledende miljøer i prioriterte samarbeidsland. Les mer om årets INTPART-tildeling her.

Det kom inn 69 søknader fordelt på alle de åtte landene innen søknadsfristen 25. mai. Søknadene fordelte seg seg slik: USA 35, Kina 14, Canada 12, Brasil 12, Sør-Afrika 11, India 10, Japan 9 og Russland 7.

INTPART

Formålet med INTPART er å utvikle verdensledende fagmiljøer i Norge gjennom økt samarbeid mellom fagmiljøer som regnes som fremragende i dag, eller som vurderes å ha potensial for å bli verdensledende i fremtiden.

INTPART skal legge til rette for at slike fagmiljø kan etablere/utvikle varige relasjoner med sterke fagmiljøer i de prioriterte landene Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA. Ordningen skal bidra til økt omfang og høyere kvalitet og relevans i det faglige samarbeidet med utvalgte land, særlig gjennom gode koblinger mellom høyere utdannings- og forskningssamarbeid. Det skal også åpne for samarbeid med arbeids- og næringsliv, der dette er relevant. Programmet etterstreber en portefølje som dekker alle de åtte landene og som omfatter nye og etablerte partnerskap.

Ordningen skal støtte etablering og videreutvikling av formalisert institusjonelt samarbeid om forskning og høyere utdanning. Samarbeidet bør, i tillegg til å involvere aktuelle fagmiljøer, også involvere strategisk ledelse og administrasjon, og forankres i søkerinstitusjonens strategiske planer. Utdanningssamarbeidet skal så langt mulig integreres i institusjonenes øvrige utdanningstilbud, og må ha et omfang utover samarbeid mellom individuelle forskere og doktorgradskandidater. 

Samarbeid mellom Forskningsrådet og SIU

INTPART er en direkte oppfølging av regjeringens satsing på å utvikle flere verdensledende fagmiljøer i Norge. Midlene kommer fra Kunnskapsdepartementet, men programmet er utviklet og driftes av Norges forskningsråd og Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) i samarbeid.

Se fullstendig programbeskrivelse nederst på siden.