INTPART - Globus

INTPART

INTPART skal bidra til at norske høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner utvikler varige relasjoner med sterke fagmiljø og institusjoner i de prioriterte landene Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA.

Nitten miljøer får de første INTPART-midlene

Fremragende utdannings- og forskningsmiljøer fra hele landet med samarbeidspartnere fra hele verden har nådd frem i...

Publisert: 12.10.2015

Styreutvalg

SIU og Forskningsrådet vil i fellesskap utnevne seks til åtte representanter til et styreutvalg. Medlemmene i utvalget kan hentes fra styrende organer i de to organisasjonene.

Styreutvalgets mandat og oppgave:
- Vurdere den rangerte listen over søknader og justere rangeringen av prosjekter basert på kriteriene og en helhetlig porteføljevurdering
- Gjøre vedtak om bevilgning av midler basert på vurderingskriteriene og strategiske mål for den enkelte utlysning.