INTPART - Globus

INTPART

INTPART skal bidra til at norske høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner utvikler varige relasjoner med sterke fagmiljø og institusjoner i de prioriterte landene Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA.

Regjeringen vil styrke samarbeidet med Japan

– Regjeringen ønsker å styrke langsiktig utdannings- og forskningssamarbeid med Japan, og styrker derfor programmet...

Publisert: 01.06.2016