Gruppeleder gir veiledning til student

Partnerskapsprogram for Nord-Amerika

Programmet gir støtte til faglig fundert samarbeid, med sikte på langsiktige og institusjonelt forankrede samarbeidsrelasjoner med Canada og USA.

Lærer om global helse på norsk-amerikansk sommerskole

– Det er intenst, det er mye arbeid, sier amerikanske Thomas Hammett og smiler fornøyd. Sammen med norske Mari Sellev...

Publisert: 06.07.2016

Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika støtter samarbeid mellom Norge, USA og Canada, for å utvikle institusjonelt forankrede partnerskap av høy kvalitet. Sentrale målsettinger er økt samarbeid, økt kobling mellom forskning og utdanning, økt samarbeid med arbeids- og næringsliv og økt studentmobilitet.

Aktuell utlysning

Det er ingen åpne utlysninger i programmet. Avgjørelser om tildelinger av langsiktige og kortsiktige midler for 2016 (NNA-2016 og PNA-2016) er nå tatt.

En oversikt over hvilke prosjekt som vil få tildelt midler ses på den engelske nettsiden.

SIU vil lyse ut midler til kortvarige prosjekter gjennom Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika også i 2017. Utlysningen vil etter planen komme i mars 2017. 

Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika har i 2016 gitt støtte til lang- og kortvarige prosjekt. Begge har som formål å bidra til langsiktige samarbeid også utover prosjektperioden. Samarbeid med arbeids- og næringsliv er prioritert, og minimum halvparten av midlene skal tildeles prosjekter som har denne koblingen.

  • Langsiktige prosjekt kan støttes med inntil 2 000 000 NOK, fordelt over 4 år. Total ramme for tiltaket er 24 millioner kroner. 
    Søknadsfrist: avsluttet.
     
  • Kortsiktige prosjekt kan støttes med inntil 300 000 NOK fordelt over 2 år. Total ramme for tiltaket er 1,7 millioner kroner.
    Søknadsfrist: avsluttet.

Approaching deadlines


Kontakt


SIUs prosjektkatalog


Velg Canada

Finn ut mer om muligheter for å studere i Canada:

Studier i Canada


Share |