Gruppeleder gir veiledning til student

Partnerskapsprogram for Nord-Amerika

Programmet gir støtte til faglig fundert samarbeid, med sikte på langsiktige og institusjonelt forankrede samarbeidsrelasjoner med Canada og USA.

Lærer om global helse på norsk-amerikansk sommerskole

– Det er intenst, det er mye arbeid, sier amerikanske Thomas Hammett og smiler fornøyd. Sammen med norske Mari Sellev...

Publisert: 06.07.2016

Om programmet

Bakgrunn

Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika ble etablert som en del av Kunnskapsdepartementets Nord-Amerika-strategi for høyere utdanningssamarbeid. Finansieringen av programmet ble gjort permanent fra 2016.

Mål

Formålet med Partnerskapsprogrammet er å støtte samarbeid av høy kvalitet innen alle fagfelt, for å utvikle og styrke varige institusjonelle partnerskap mellom Norge, USA og Canada. Det oppfordres til partnerskap som involverer samarbeid med arbeids- og næringsliv i offentlig eller privat sektor.

Programmet skal lede til
  • Styrkede partnerskap i høyere utdanning og forskning mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge, USA og Canada
  • Økt samarbeid med arbeids- og næringsliv
  • Økt mobilitet av studenter mellom Norge og partner land, inkludert mobilitet i sammenheng med arbeidspraksis og praktisk trening

Se flere detaljer i vedlagte "Call for proposals with Guidelines for Long term projects" og "Call for proposals with Guidelines for Short term projects".

Approaching deadlines


Kontakt


SIUs prosjektkatalog


Velg Canada

Finn ut mer om muligheter for å studere i Canada:

Studier i Canada


Share |