Gruppeleder gir veiledning til student

Partnerskapsprogram for Nord-Amerika

Programmet gir støtte til faglig fundert samarbeid, med sikte på langsiktige og institusjonelt forankrede samarbeidsrelasjoner med Canada og USA.

Lærer om global helse på norsk-amerikansk sommerskole

– Det er intenst, det er mye arbeid, sier amerikanske Thomas Hammett og smiler fornøyd. Sammen med norske Mari Sellev...

Publisert: 06.07.2016

Søknad

Utlysningen av Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika i 2016 gir støtte til både langsiktige prosjekt og kortsiktige prosjekt. Søknadsfristen for langsiktige prosjekter gikk ut 31. mai 2016. 

Kortsiktige prosjekt kan støttes med inntil 300 000 NOK og har søknadsfrist 17. oktober 2016.

Søknadsfrist: 17.10.2016
Rapporteringsfrist: 01.10.2018

Hvordan søke?

Søknadene leveres elektronisk gjennom SIUs online databasesystem EspressoSøker må opprette en bruker i Espresso, og søknaden fylles ut og sendes inn online. Dersom man allerede har opprettet brukernavn og passord i Espresso kan dette benyttes.

Detaljer om søknaden finnes i det vedlagte programdokumentet med guidelines og i søknadsskjemaet i Espresso.

Krav til søker/søknad:

  • Hovedpartner i Norge må være en akkreditert norsk institusjon for høyere utdanning eller en institusjon med akkrediterte utdanningsprogrammer
  • Hovedpartner utenfor Norge må være en akkreditert institusjon for høyere utdanning, offentlig eller privat, i USA eller Canada, som tilbyr akkreditert utdannelse på tilsvarende nivå som den norske søkerinstitusjonen
  • Nettverkspartnere kan involveres. Det oppfordres særlig til samarbeid med arbeids- og næringsliv i offentlig eller privat sektor. Minst 50 % av tildelingene vil bli gjort til prosjekt med nettverkspartnere fra arbeids- og næringsliv
  • «Letter of commitment» fra hovedpartner institusjonen utenfor Norge må være med. Dette skal dokumentere interesse og forpliktelse til partnerskapet fra lederskap på relevant nivå. Om søknaden involverer en partner fra abeids- og næringsliv, må søknaden inneholde «letter of commitment» også fra denne partneren
  • Søknaden må skrives på engelsk og leveres komplett, inkludert vedlegg, gjennom SIU’s online plattform for søknad og rapportering (Espresso) innen søknadsfrist for den enkelte utlysning

 Søknader med mangler i disse punkt vil bli avvist.

Approaching deadlines


Kontakt


SIUs prosjektkatalog


Velg Canada

Finn ut mer om muligheter for å studere i Canada:

Studier i Canada


Share |