Studenter som samarbeider i grupper

UTFORSK

Programmet gir støtte til faglig fundert samarbeid innen høyere utdanning, med sikte på langsiktige og institusjonelt forankrede samarbeidsrelasjoner med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika.

Noreg bør tenka nytt rundt rekruttering

– Noreg må ha ein klarare idé om kva studentar me ønskjer å rekruttera, meiner seniorrådgjevar i SIU Arne Hauge...

Publisert: 12.05.2015

Tildeling av midler

Avgjørelse om tildelinger av langsiktige midler for 2016 er nå tatt. En oversikt over hvilke prosjekt som vil få tildelt midler er tilgjengelig på den engelske nettsiden.

Aktuell utlysning

Neste utlysning vil bli publisert i 2017.

Internasjonalt utdanningssamarbeid

Hovedmålet med UTFORSK (2016-2020) er å fremme internasjonalt utdanningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika. Programmet søker også å styrke samarbeid innen høyere utdanning gjennom gode koblinger mellom høyere utdanning og forskning, og samarbeid mellom høyere utdanning og arbeids- og næringsliv. UTFORSK er en videreutvikling av pilotprogrammet UTFORSK (2012-2015). Programmet er et sentralt tiltak under Panorama-strategien, regjeringens strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika (2016-2020).

UTFORSK er finansiert av Kunnskapsdepartementet, og administreres av SIU.

Hvem kan søke?

Alle godkjente høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og samarbeidslandene kan ta del i programmet. Hovedpartner i Norge må være en akkreditert norsk institusjon for høyere utdanning eller en institusjon med akkrediterte utdanningsprogrammer. Hovedpartner utenfor Norge må være en akkreditert institusjon for høyere utdanning, offentlig eller privat, i et av strategilandene, som tilbyr akkreditert utdannelse på tilsvarende nivå som den norske søkerinstitusjonen. UTFORSK-programmet støtter både flerårige samarbeidsprosjekter og kortvarige aktiviteter.

Mer informasjon om UTFORSK er tilgjengelig på de engelskspråklige programsidene.

Kontakt

utforsk@siu.no

Torill Wanvik, seniorrådgiver
torill.wanvik@siu.no

Terje Jacobsen, førstekonsulent
terje.jacobsen@siu.no 


Landsider

Verden av flagg

Vi har samlet faktainformasjon om de prioriterte samarbeidslandene for norsk utdanningspolitikk.

Landsider for Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika, Japan, USA og Canada


Share |