02.02.2017

Søknadsfrist - Erasmus+ - Mobilitet for ansatte i skolesektoren

Neste søknadsfrist er 2. februar 2017, klokken 12:00.

02.02.2017

Søknadsfrist - Erasmus+ - Studentmobilitet

Søknadsfrist for prosjekter i Erasmus+ Mobilitet i Europa for studieåret 2017/2018 er 2. februar 2017 kl. 12.00. Fristen er absolutt.

02.02.2017

Søknadsfrist - Erasmus+ - Studentmobilitet 2017: 2.februar 12:00

Erasmus+ global mobilitet har en årlig utlysning som norske høyere utdanningsinstitusjoner kan søke på. Neste søknadsfrist er 2.februar 2017 kl. 12:00.

Du finner budsjett og søknadsskjema under vedlegg og lenker nederst på denne siden. 

02.02.2017

Søknadsfrist - Erasmus+ - Mobilitet for ansatte i voksenopplæringen

Søknadsfrist for mobilitet innen Erasmus+: 2. februar 2017 klokken 12:00.

02.02.2017

Søknadsfrist - Erasmus+ - Mobilitet for elever og lærlinger i fag- og yrkesopplæringen

Neste søknadsfrist for mobilitetsopphold gjennom Erasmus+ er 2. februar 2017.

02.02.2017

Søknadsfrist - Erasmus+ - Mobilitet for ansatte i fag- og yrkesopplæringen

Neste søknadsfrist for mobilitetsopphold gjennom Erasmus+ er 2. februar, 2017 klokken 12:00

02.02.2017

Søknadsfrist - Erasmus+ - Mobilitet for ansatte i skolesektoren

Søknadsfrist 2. februar 2017 (klokken 12:00, norsk tid)

09.02.2017

Søknadsfrist - Erasmus+ - Kapasitetsbygging

Beskrivelsen nedenfor har som mål å veilede organisasjoner som ønsker å søke støtte til å gjennomføre et strategisk partnerskap innen Erasmus+.

For å kunne gi best mulig veiledning, vil vi gjerne vite om søknader som er under utvikling. Vi oppfordrer dere derfor til å ta kontakt med oss når dere begynner å fylle inn søknadsskjemaet.

16.02.2017

Søknadsfrist - Erasmus+ - Fellesgrader

Søknadsfrist for fellesgrader innen Erasmus+ er 16. februar 2016 (klokken 12:00 norsk tid)

17.02.2017

Søknadsfrist språkassistenter - Frankrike, Spania og Tyskland

Skoler i Norge kan få støtte i form av å være vertsskole for en språkassistent i enten fransk eller spansk (eller tysk).