23.02.2017

Om tiltaket

Jean Monnet-aktivitetene innenfor Erasmus+ har som mål å fremme verdensledende fagmiljøer for utdanning og forskning innenfor Europastudier. Aktivitetene har også som målsetning å bidra til dialog mellom akademia og beslutningstakere, særlig med tanke på å forbedre forvaltningen av EU-politikken.

23.02.2017

Søknadsfrist - Erasmus+ - Jean Monnet

Beskrivelsen nedenfor har som mål å veilede organisasjoner som ønsker å søke støtte til å gjennomføre et strategisk partnerskap innen Erasmus+.

For å kunne gi best mulig veiledning, vil vi gjerne vite om søknader som er under utvikling. Vi oppfordrer dere derfor til å ta kontakt med oss når dere begynner å fylle inn søknadsskjemaet.

28.02.2017

Søknadsfrist - Erasmus+ - Kunnskapsallianser

På denne siden kan du finne veiledning om hvordan du kan søke om en kunnskapsallianse innen Erasmus+.

For å kunne gi best mulig veiledning, vil vi gjerne vite om søknader som er under utvikling. Vi oppfordrer dere derfor til å ta kontakt med oss når dere begynner å fylle inn søknadsskjemaet.

01.03.2017

Søknadsfrist Holst - stipendet: inntil tre års studier i New York

For å søke på stipendet skal aktuelle kandidater søke om opptak ved Columbia College. Søker må være startet på en utdanning i Norge, og skal søke om opptak til Columbia gjennom transfer admission. Stipendet gis for inntil tre års bachelorstudier ved Columbia.

01.03.2017

Søknadfrist: Nordplus Horisontal

Nordplus er Nordisk ministerråds største utdanningsprogram innenfor livslang læring og støtter utdanningssamarbeid i Norden og Baltikum.

01.03.2017

Søknadsfrist: Nordplus Høyere utdanning

Nordplus er Nordisk ministerråds største utdanningsprogram innenfor livslang læring og støtter utdanningssamarbeid i Norden og Baltikum.

01.03.2017

Søknadsfrist: Nordplus Junior

Nordplus rammeprogram er Nordisk ministerråds største utdanningsprogram innenfor livslang læring, og støtter utdanningssamarbeid i Norden og Baltikum. Nordplus rammeprogram består av delprogrammene Nordplus junior, Nordplus høyere utdanning, Nordplus voksen, Nordplus horisontal og Nordplus nordiske språk.

01.03.2017

Søknadsfrist: Nordplus Voksen

Nordplus rammeprogram er Nordisk ministerråds største utdanningsprogram innenfor livslang læring og støtter utdanningssamarbeid i Norden og Baltikum.

01.03.2017

Søknadsfrist: Nordplus Nordiske språk

Nordplus Nordiske språk er Nordisk Ministerråds program for å fremme forståelse og bruk av de nordiske språk. Primært dansk, norsk og svensk.  

14.03.2017

Midler til prosjekter for videreutvikling av utdannings- og opplæringssystemer

EU-kommisjonen har lyst ut nye prosjektmidler til samarbeidsprosjekter innenfor barnehage og skole, fag- og yrkesopplæringen, voksnes læring, rådgivningsfeltet samt høyere utdanning.