17.01.2017

Midler til utvikling av lærlingeopplæring

Europakommisjonen har nå lyst ut nye prosjektmidler til fag- og yrkesopplæringen.