Logo Study in Europe

Europeisk samarbeid

Nettportalen Study in Europe skal bidra til å styrke Europas posisjon som utdannings- og forskningsdestinasjon i tredje land. Portalen ble lansert av EU-kommisjonen i 2008.

EU lanserer kompetansestrategi

Mandag 20. juni lanserer Europakommisjonen sin kompetansestrategi under navnet «New Skills Agenda for Europe». Du ka...

Publisert: 14.06.2016

Portalen er en del av profileringsprosjektet Global Promotion Project (GPP) som er utviklet innenfor rammen av Erasmus Mundus-programmet. Prosjektet har som mål å øke synligheten av det europeiske utdanningsfeltet gjennom å utvikle merkevaren Study in Europe, tilrettelegge informasjonskampanjer, bistå med kompetansebygging i sektoren og koordinere felles europeisk deltakelse på utvalgte studentmesser.
SIU og Norge bidrar og deltar på forskjellige måter i GPP-prosjektet, blant annet gjennom faglige innspill, deltakelse på messer og annet.
For profileringstips: Last ned Communication Tool-Kit