Kart over norge med universiteter og høgskoler markert

Nasjonalt samarbeid

SIUs profileringsarbeid utføres i nært samarbeid med de norske universitetene og høyskolene samt andre offentlige institusjoner.

Kampen om de beste hodene

Velkommen til fremtiden: Enda sterkere kamp om de unge, gløgge hodene, både innad land og mellom land og verdensdele...

Publisert: 10.03.2015

Tiltakene SIU gjennomfører på profileringsområdet skal være komplementære til universitetenes og høyskolenes eget profileringstiltak. For at profileringsarbeidet skal ha maksimal virkning er det viktig at SIU har kunnskap om institusjonenes eget arbeid og behov. SIU holder seg orientert om dette i direkte kontakt med institusjonene og gjennom regelmessige møter med rådgivende faggruppe for utenlandsprofilering.
SIU samarbeider også med Utenriksdepartementet, som har nasjonalt ansvar for Norgesprofilering, og andre relevante aktører.


Vedlegg og lenker