Nordisk stand på NAFSA

Nordisk samarbeid

På profileringsområdet samarbeider SIU regelmessig med sine søsterorganisasjoner i Danmark, Finland, Sverige og på Island.

Kampen om de beste hodene

Velkommen til fremtiden: Enda sterkere kamp om de unge, gløgge hodene, både innad land og mellom land og verdensdele...

Publisert: 10.03.2015

Blant de mest konkrete samarbeidstiltakene er den årlige felles-nordiske standen på NAFSA (Association of International Educators)-konferansen i Nord-Amerika. På denne konferansen profileres det nordiske utdanningsområdet som en helhet, samtidig som de enkelte landene kan profilere seg nasjonalt.

Også på andre typer konferanser, blant annet EAIE ( European Association for International Education), og rene studiemesser hvor de nordiske landene deltar, samarbeides det på ulike nivå. Dette kan gjelde for alt fra logistikk til samplassering på messeområdet.
Selv om de enkelte nordiske landene i ytterste konsekvens "konkurrerer" om å trekke til seg de beste utenlandske studentene og forskerne, er samarbeidet likevel preget av stor åpenhet om strategier og arbeidsmetoder.