Nærbilde av student som leser

Europa

Europa er det viktigste satsingsområdet for utenlandsprofileringen og europeiske studenter utgjør den største gruppen utenlandske studenter i Norge.

Kampen om de beste hodene

Velkommen til fremtiden: Enda sterkere kamp om de unge, gløgge hodene, både innad land og mellom land og verdensdele...

Publisert: 10.03.2015

Erasmus-programmet, verdens mest omfattende program for studentutveksling, er en viktig faktor i dette bildet.

Av de europeiske landene fokuserer vi særskilt på Tyskland og Frankrike. Begge er viktige handelspartnere for Norge og er land vi har gode og langvarige samarbeidsrelasjoner med. Tilgang til arbeidstakere med gode kunnskaper i tysk og fransk er dessuten av stor betydning for norsk arbeids- og næringsliv.