Cambie de hemisferio - nordlys med spansk tekst

Latin-Amerika

Latin-Amerika blir stadig viktigere for Norge både nærings- og utenrikspolitisk.

Kampen om de beste hodene

Velkommen til fremtiden: Enda sterkere kamp om de unge, gløgge hodene, både innad land og mellom land og verdensdele...

Publisert: 10.03.2015

Flere av de latinamerikanske landene har utdannings- og forskningsinstitusjoner som holder høy internasjonal kvalitet på områder som er av interesse for Norge, som energi/miljø, hav, helse og mat.

Kunnskapsdepartementet lanserte i 2007 en strategi for økt samarbeid med Argentina, Brasil og Chile (ABC-landene). Norge har relativt mange studenter i ABC-landene, og norske høyere utdanningsinstitusjoner har etablert en rekke avtaler om samarbeid innenfor utdanning og forskning. Latinamerikanske studenter viser stor interesse for Norge, men finansiering er en utfordring for mange.

Les Kunnskapsdepartementets strategi for økt samarbeid med ABC-landene