Nordlys og teksten "Arctic degrees - Study in the High North"

Nord-Amerika

Kunnskapssamarbeidet med USA og Canada har vært en bærebjelke i utviklingen av norsk høyere utdanning og forskning i moderne etterkrigstid.

Satellitter skal sikre nordområdene

En ny internasjonal fellesgrad i romfysikk skal sette en ny standard for kvalitet. Den skal innebære et teknologiski...

Publisert: 29.04.2015

Norske myndigheter ønsker å styrke utdannings- og forskningssamarbeidet mellom Norge og henholdsvis USA og Canada, og Kunnskapsdepartementet lanserte høsten 2007 en strategi for økt utdanningssamarbeid med Nord-Amerika.

Nord-Amerika-strategien er basert på følgende fire dimensjoner:

  • Samarbeid på myndighetsnivå
  • Styrke studentutvekslingen
  • Etablere partnerskapsordninger
  • Styrke informasjon og nettverksarenaer

Mobilitet av studenter og forskere er viktig i samarbeidet og det er ønskelig med størst mulig grad av balanse i mobiliteten. Informasjon om Norge som studie og forskningsland til målgrupper i USA og Canada har høy prioritet i SIUs profileringsarbeid.

Her finner du Kunnskapsdepartementets strategi for økt utdanningssamarbeid med Nord-Amerika