Eksempler på grafiske elementer

Grafisk design

For arbeidet med å profilere Norge som studie- og forskningsland i utlandet er det utarbeidet et eget design- og profilprogram som brukes i nasjonale profileringstiltak.

Kampen om de beste hodene

Velkommen til fremtiden: Enda sterkere kamp om de unge, gløgge hodene, både innad land og mellom land og verdensdele...

Publisert: 10.03.2015

Sentralt i konseptet "Look up - Study in Norway" står bruken av egne ord- og billedpar. Disse parene er ment spille på en to-deling omkring det å være student i Norge: Det venstre ordet/bildet viser den akademiske siden, mens det høyre ordet/bildet spiller på spennende og/eller unike opplevelser i Norge.

I tillegg er det utarbeidet en egen logo som skal fungere som et merke for "Look up - Study in Norway". Profilen "Look up - Study in Norway" er utviklet av Cobra, og ble ferdigstilt i november 2005. Alle rettigheter tilhører SIU.

Bruk av designet

SIU benytter seg av designet i trykte publikasjoner, profileringsmateriell til bruk på messer og på nettstedet www.StudyinNorway.no.
Norske utdanningsinstitusjoner og myndighetsorganer kan benytte seg av logoen både i trykt materiell og på nettsider. Ord- og billedpar kan derimot ikke benyttes fordi disse skal være unike for den nasjonale profileringen. Dette gjelder også for enkeltbilder som brukes i "Look up - Study in Norway".

Alle bilder er rettighetsbelagt enten til SIU eller fotograf.

Spørsmål?

Skulle du ha spørsmål knyttet til design- og profilprogrammet kan du kontakte post@siu.no.


Vedlegg og lenker