Student med PC og fjell i bakgrunnen

Plattform for profilering

De nasjonale aktivitetene SIU gjennomfører skal være en plattform for universitetenes og høyskolenes eget arbeid for å fremme sine studietilbud i utlandet.

Kampen om de beste hodene

Velkommen til fremtiden: Enda sterkere kamp om de unge, gløgge hodene, både innad land og mellom land og verdensdele...

Publisert: 10.03.2015

Institusjonene oppfordres til å benytte seg av informasjonsmateriellet som utarbeides under StudyinNorway-profilen, for å sikre gjenkjennelse og felles identitet.

Som en del av senterets nasjonale profileringsansvar skal SIU representere Norge på utdanningskonferanser og -messer i utlandet. SIU skal også skape arenaer hvor utdanningssektoren får anledning til å knytte kontakter med internasjonale partnere, for eksempel gjennom kontakt- og erfaringsseminarer.

Profilering av Norge som studie- og forskningsland gjøres med basis i følgende tre nivåer:

Nivå 1: Norge og de nasjonale verdiene. Profilering på overordnet nasjonalt nivå gjøres av Utenriksdepartementet (UD), blant annet gjennom nettportalen www.norway.info.

Nivå 2: Norsk høyere utdanning og forskning

  • Sterk vektlegging av kvalitet fra nasjonalt nivå.
  • Internasjonalt topp fagmiljø, flere universiteter som er ledende i Europa
  • De egalitære verdiene, mangfold og fleksibilitet
  • Nærhet til lokalsamfunn
  • Et flertall små og oversiktlige studiesteder
  • Fleksibelt utdanningssystem
  • Studentinnflytelse og medvirkning


Nivå 3: De enkelte universiteter og høgskoler. Institusjonene er selv ansvarlig for rekruttering og for sin egen merkevarebygging.


Vedlegg og lenker