Lærer og studenter på kafé

Rådgivende faggruppe

Faggruppen skal rådgi SIU i det strategiske arbeidet innenfor profilering av norsk høyere utdanning.

Kampen om de beste hodene

Velkommen til fremtiden: Enda sterkere kamp om de unge, gløgge hodene, både innad land og mellom land og verdensdele...

Publisert: 10.03.2015

Gruppen skal belyse sektorens behov for tiltak innenfor profileringsarbeidet og gi råd i forhold til geografiske og tematiske satsingsområder. Den rådgivende faggruppen har ingen beslutningsmyndighet overfor SIU, institusjonene eller andre offentlige organ, men er en viktig instans og partner i profileringsarbeidet.

Gruppen består av 4 representanter fra UH-området (derav 1 fra de private høgskolene), 1 representant fra Norges forskningsråd (NFR), 1 representant fra Norsk studentorganisasjon (NSO) og 1 representant fra henholdsvis Kunnskapsdepartementet (KD) og Utenriksdepartementet (UD). Medlemmene oppnevnes etter forslag fra UHR, NPH, NFR, NSO, KD og UD. SIU har 2 representanter i faggruppen og fungerer som sekretariat. Funksjonsperioden er 2 år.

Rådgivende faggruppe for profilering av Norge som studie- og samarbeidsland består i 2011-2013 av:

Medlem Institusjon/organisasjon
Seniorrådgiver Christian Hansson, Seksjon for Norgesprofilering, Omdømme og Web Utenriksdepartementet
Astri Andresen, viserektor for internasjonale relasjoner, Universitetet i Bergen Universitets- og høgskolerådet (UHR)
Cecilie Wilhelmsen, leder av Internasjonalt kontor, Høgskulen i Volda Universitets- og høgskolerådet (UHR)
Feite Van Dijk, prosjektleder v/Internasjonalt kontor, BI Nettverket for private høgskoler
Ina Tandberg, student Norsk studentorganisasjon (NSO)
Ann Elin B. Andersen, informasjonsrådgiver Universitets- og høgskolerådet (UHR)
Elin Kollerud, rådgiver Norges forskningsråd

 
 
 


Vedlegg og lenker