To tenåringsjenter vd siden av en fontene

Videregående opplæring

Internasjonalisering av videregående opplæring inkluderer både økt mobilitet, styrket språkopplæring, nye arbeidsmetoder og at skoleeier skal ta ansvar for det internasjonale perspektivet i opplæringen (Stortingsmelding nr. 30, 2003-2004).

Nye apper gir bedre læring

Hvordan kan man bruke moderne teknologi for å heve kvaliteten i lærerutdanningen og skoleundervisningen? Høgskolen i...

Publisert: 20.10.2016