Tre unge jenter i Lyon - Frankrike

Årskurs i fransk for lærere og lærerstudenter

Drømmer du om å bli fransklærer? Ett år i Caen i Frankrike kan gi deg undervisningskompetanse i fransk. Fransk-norsk senter ved Universitetet i Caen tilbyr årskurs i fransk for lærere og lærerstudenter.

Stort utbytte, men mangler møteplasser

Norske grunnskoler som deltar i internasjonalt samarbeid, har stort utbytte. Men mange skoler mangler informasjon og...

Publisert: 26.08.2015

Årskurs i fransk ved Fransk-norsk senter ved Universitetet i Caen (Office Franco-Norvégien d'Echanges et de Coopération - OFNEC) er et videreutdanningstilbud som bidrar til å skaffe flere fransklærere til skoleverket, spesielt til ungdomstrinnet.

Årskurset kan også tas som del av grunnskolelærerutdanningen eller som en del av lektor/adjunktutdanningen ved et universitet. Søkere med noe praksis vil bli foretrukket dersom de har forkunnskaper i fransk. Innhold og opplegg er spesielt tilpasset lærerstudenter og fagdidaktikk er inkludert i kurset. Det legges vekt på at studentene skal videreutvikle sin praktiske språkkompetanse. Andre søkere (enn lærere og lærerstudenter) er også velkomne til å søke.

Universitetet i Oslo er faglig ansvarlig for studiet. Årskurset utgjør 60 studiepoeng og gir undervisningskompetanse i fransk. Fagdidaktikk er en integrert del av studiet.

Les mer om byen Caen her

Hvem kan søke?

Det kreves generell studiekompetanse og franskkunnskaper tilsvarende nivå I fra videregående skole (tidligere C-språk). Du må ikke være lærer eller lærerstudent for å søke.

NTNU er ansvarlig for opptak til årskurset fra og med våren 2017. Les mer om ordningen på utdanningiverden.no.

Kostnad og finansiering

Årskurset i fransk er støtteberettiget i Lånekassen.

Du betaler ikke skolepenger, kun semesteravgift til Universitetet i Oslo. Lånekassen yter stipend og lån etter vanlige regler.

Hvis barn er med til utlandet, gjelder særskilte regler for støtte.

Lærere kan også søke om studiepermisjon med delvis lønn fra sin arbeidsinstitusjon.

Du kan også søke om private stipend. For eksempel gir Eva og Erik Ankers legat hvert år støtte til utvalgte studenter.

Publikasjoner

Kurs og stipend: For deg som jobber med utdanning og opplæring

Etterutdanningstilbud i Europa


Kontakt


UWC

United World Colleges (UWC) har  16 skoler over hele verden! Søknadsfrist 25. januar.
Les mer om UWC


Share |