Unge elever på fag- og yrkesopplæring jobber på kjøkkenet

Building Skills for Jobs

Building Skills for Jobs er et program for å styrke fag- og yrkesopplæringen i utviklingsland. Målet er å gi ungdom kvalifikasjoner som gjør dem attraktive i arbeidsmarkedet eller setter dem i stand til å skape sin egen arbeidsplass.

Lanserer ny tilskuddsordning

En ny støtteordning - "Building skills for jobs" - finansiert av Utenriksdepartementet skal styrke fag- og...

Publisert: 31.08.2016

Go to the English version of this page: Building Skills for Jobs on our English website

Vi styrker fag- og yrkesopplæringen i utviklingsland

Det overordnede målet med Building Skills for Jobs er å styrke fag- og yrkesopplæringen i utviklingsland. Målet er å gi ungdom kvalifikasjoner som gjør dem attraktive i arbeidsmarkedet eller setter dem i stand til å skape sin egen arbeidsplass.

Les nyhetsoppslag: Millioner i tilskudd til fag- og yrkesopplæring i utviklingsland (31. august 2016)

Programmet skal:

  • Gi ungdom og unge voksne dokumenterte og overførbare ferdigheter som er etterspurt i det formelle og uformelle arbeidsmarkedet
  • Gi ungdom og unge voksne dokumenterte ferdigheter og kvalifikasjoner som er relevante for entreprenørskap og for å skape sine egne arbeidsplasser
  • Etablere og/eller utvikle TVET-institusjoner, så langt det er mulig i samarbeid med nasjonale myndigheter

Nå kan norsk utdanning og næringsliv søke om midler fra dette programmet.

Støtter samarbeid

Building Skills for Jobs støtter samarbeid mellom næringslivsaktører og utdanningsinstitusjoner både i Norge, internasjonalt og lokalt. Søkerorganisasjonen må være norskregistrert, og prosjektet må gjennomføres i samarbeid med minst en partner i mottakerlandet.

Prioritet vil bli gitt til prosjekter i de 12 fokuslandene for norsk utviklingsbistand og de prioriterte sektorene for norsk næringsutviklingsinnsats.

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) forvalter de innledende utlysningene på programmet, i nært samarbeid med Norad.

Aktuelle utlysninger

Høsten 2016 ble det lyst ut en innledende utlysning av prosjektmidler og en skisseutlysning.

  • Til søknadsfristen for prosjektstøtte under Building Skills for Jobs den 1. november 2016 kom det inn 50 søknader, og det ble søkt om i ca. 580 000 000 NOK totalt. Søknadene er nå under evaluering, og endelig  tildeling forventes å foreligge i slutten av januar 2017.
  • Frist for innsending av prosjektskisser: 30. november 2016 kl. 23.59. Offentlige og private partnere (bedrifter, organisasjoner, institusjoner) inviteres til å sende inn forslag til potensielle prosjekter i samsvar med programmets målsettinger. Prosjektskisse vil spille inn til utformingen av det endelige programmet, med hovedutlysning i 2017.

Organisering

Programmet er finansiert av Utenriksdepartementet. Utlysningene forvaltes av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) i nært samarbeid med Norad.