Ungdom på sykkel i Berlin

Stipend for å delta på sommerkurs i Tyskland

Forbundsrepublikken Tyskland tilbyr hvert år flere stipend  til norske elever som er interessert i tysk språk og kultur.

Utdanning er avgjerande for integrering

Utdanning spelar ei avgjerande rolle når den enkelte skal finna sin plass i samfunnet.

Publisert: 28.04.2016

Norske elever kan søke om stipend for å delta på studieopphold eller sommerkurs i Tyskland. Søknadsfristen for stipend i 2017 kommer.

Studieopphold «Internationales Preisträgerprogramm» (tidligere Helstipend)

"Internationales Preisträgerprogram" er et studieopphold for elever som har utmerket seg i tyskundervisningen. Fem norske elever tildeles et stipend for et fire ukers opphold i Tyskland. Stipendet dekker reisen tur/retur Oslo-Tyskland og oppholdet i Tyskland. Stipendet dekker også et språkkurs, en rundreise i Tyskland og opphold i tyske vertsfamilier. Dato for oppholdet kommer.

Sommerkurs «PAD Program Deutschland Plus»  (tidligere Delstipend)

„PAD Program Deutschland Plus“ er et sommerkurs for elever som ønsker å videreutvikle sine kunnskaper om tysk språk og kultur. Kurset varer i tre uker og 12 norske elever får muligheten til å delta. Elever som tildeles stipend, får dekket oppholdet i Tyskland og reisen tur/retur Oslo-Tyskland. Kurset er lagt til en tysk skole og de norske elevene bor hos tyske vertsfamilier. En norsk følgelærer vil reise sammen med de norske elevene. Dato for sommerkurset kommer.

Hvem kan søke?

Elever i videregående skole som har gode tyskkunnskaper (tilsvarende tysk nivå 2). Elevene som søker, må ikke ha fylt 18 før de kommer hjem fra studieoppholdet.

Hvordan søke?

Skolene sender søknader for sine kandidater til utdanningsavdelingen i fylkeskommunen, som igjen innstiller to kandidater fra fylket. Elever som er interessert i å delta på sommerkurs eller studieopphold i Tyskland, kan kontakte tysklæreren eller rådgiveren på skolen for å få mer informasjon om og søknadspapirene til programmene.

Studier i Tyskland

Har du lyst å studentere i Tyskland?

Les mer på utdanningiverden.no


Samleside for Erasmus+


Share |