Erasmus+ for fag- og yrkesopplæringen

Erasmus+ for fag- og yrkesopplæringen

Erasmus+ er EUs program for utdanning, ungdom og idrett. Denne siden presenterer hvilke aktiviteter som er tilgjengelige for fag- og yrkesopplæringen.

VET Mobility Charter

Ny søknadsrunde for VET Mobility Charter for 2017-2020.

Les mer
Strategiske partnerskap

Strategiske partnerskap har som mål å utvikle, utveksle og prøve ut faglig samarbeid mellom institusjoner og organisasjoner som jobber med fag- og yrkesopplæring i Europa.

Les mer
Mobilitet for elever og lærlinger

Utdanningsinstitusjoner, opplæringskontor og bedrifter kan søke om støtte slik at elever og lærlinger kan ta deler av utdanningen i utlandet.

Les mer
Mobilitet for ansatte

Ansatte innen fag- og yrkesopplæring gis mulighet til undervisnings-, opplærings-, hospitant- eller praksisopphold ved en partnerorganisasjon.

Les mer
Policy

Policy er et sentralisert, strategisk tiltak under Erasmus+, som retter seg mot større aktører og myndigheter.

Les mer
Sektorallianser

Sektorallianser er større partnerskapsprosjekter som skal styrke samarbeidet mellom fag- og yrkesopplæring og arbeidslivet. 

Les mer
Videoguide: søknad til Erasmus+

Her finner du detaljerte video-veiledninger for ulike steg i søknadsprosessen til Erasmus+. Veiledningene tar sikte på å hjelpe deg med de rent tekniske aspektene ved prosessen.

Les mer